Bare samarbeid kan skape et smartere samfunn

Vi står på terskelen inn til et smartere samfunn. Den digitale oppløsningen som foregår rundt oss nå skaper både nye muligheter og nye utfordringer som vil hjelpe oss å tenke nytt rundt gamle modeller og sannheter.

blog_maria_kumle.jpg

Interoperabilitet blir sentralt etterhvert som kunstig intelligens (AI) er med på å skape sammenkoblede økosystemer hvor ulike organisasjoner får forskjellige roller og jobber for et felles beste. Når vi diskuterer digitalisering, er det imidlertid fristende å ende i en teknikkorientert diskusjon. Selvfølgelig skyldes mange av disse endringene den teknologiske utviklingen. Men endringenes suksess og effekt handler like mye, om ikke mer, om mykere verdier, som atferden vår og hvordan vi samhandler.

Dette ser vi allerede innen kommunikasjon, finans og detaljhandel, der det bygges samarbeid på tvers av bransjer for å utvide kontaktpunktene med kundene. For å utnytte mulighetene fullt ut, må vi gjøre det lettere å dele data mellom de forskjellige gruppene. Og vi må dele data på et personlig nivå.

Hvordan skape et trygt samspill

Deling av personlige og potensielt sensitive data må man ikke ta lett på, det er også understreket av lover og bestemmelser. Nå som EUs nye personvernforordning (GDPR) er rett rundt hjørnet, får vi en gavepakke. Den muliggjør faktisk borgerkontrollert datatilgang. Men hvordan tar vi det videre fra det å bare kunne trekke ut en PDF eller tekstfil til å skape interoperabilitet for persondata innen alle bransjer? Vi kan helt sikkert lage løsninger basert på tradisjonelle og påviste teknologier, men det finnes andre måter. En teknologi som ser ut til å gå rett inn i kjernen for sikker interoperabilitet, er Blockchain. Ved å bruke Blockchain kan vi endre verdikjeder, fjerne mellommenn og overlate ansvaret for egne digitale fotavtrykk til hver enkelt.

tieto_screenshot_maria.jpg

I det smartere samfunnet vi går inn i, blir informasjonsdelingen demokratisert, og Blockchain bidrar til at det kan skje.

Vi tror faktisk at det vil være mulig å bygge et slags nervenettverk, der dataen kan lagres uavhengig av hvilke plattformer de respektive nodene virker på. I tillegg kan det gjøres uten hensyn til bransje eller hvor nodene befinner seg (innenfor EU). Delingen vil foregå i sanntid, og vil ikke omfatte masse ekstrakostnader til databehandling for den enkelte.

Tilrettelegge for enkel bruk

Blockchain blir allerede testet i en rekke sektorer som finans, helsevesenet, eiendomsmegling og logistikk. Stadig flere bruksmåter blir rettet mot forbrukersiden av diverse virksomheter. For å utnytte potensialet fullt ut, må vi se utover teknologien. Vi må

skape forretningsmodeller som gjør det mulig for de involverte å utnytte dem og beslutte hvilke roller som skal spilles av hvem.

Sist, men ikke minst, må vi ta en grundig kikk på kundenes erfaringer og brukerdesignen for å skape systemer det er lett å navigere i. Når brukeropplevelsen blir strømlinjeformet, forstår forbrukerne at de har kontrollen over egne data og kan velge hvem de vil dele det med.

Det blir ikke lett å få alt dette på plass, og ingen organisasjon kan gjøre det alene. Vi må involvere offentlig sektor, reguleringsinstanser, myndigheter samt kommersielle aktører, både nye og gamle. Og vi må komme oss videre for å finne frem til de forretningsmodellene som gjør oss i stand til å se muligheter i utfordringene vi står overfor og skape nye løsninger. Vi trenger å bruke teknologien i den virkelige verdenen.

Derfor har Tieto gått foran for å skape en samarbeidsarena for forskjellige interessenter fra mange bransjer, og vi fortsetter å invitere stadig flere til å delta. Samarbeid er tross alt det som skaper et smartere samfunn.

Maria Kumle, Head of New Solutions, Tieto 

Se Marias video: "Bare samarbeid kan skape et smartere samfunn"

-------------------------------------------------------------------
 

Hva betyr et smartere samfunn?

Verdien av et smartere samfunn viser seg på mange måter. Tietos mål er å benytte vår ekspertise for å fortsette å forme et smartere samfunn, et som forutser folks behov i hver fase av livet. Du finner mer informasjon om hvordan vi gjør dette på tieto.no/smarteresamfunn

Share

Kontakt

Maria Kumle
Head of New Solutions, Tieto
maria.s.kumle@tieto.com

Registrer deg her for å bli påminnet når et nytt blogginnlegg er publisert