Hvordan oppnå bedre tjenester i helse- og omsorgssektoren ved hjelp av ny teknologi?

Helsetjenestene i Norge gir stadig mer og bedre behandling, men Helsedirektoratet oppgir at det er for store forskjeller i kvaliteten. Forskjellene må reduseres for å gi pasientene et bedre tilbud. Dette målet kan nås, ikke minst ved bedre bruk av ny teknologi, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Vi har stilt spørsmål til Unni Kvisvik, regionansvarlig og Maria Kumle, forretningsutvikler for offentlig sektor, Tieto Norge om hvordan ny teknologi kan gi bedre tjenester i helse- og omsorgssektoren.  

maria_unni_resized.jpg

 
Hvilke muligheter gir kunstig intelligens for teknologisk utvikling i helseindustrien?

- Kunstig intelligens kan bidra til å realisere noe helseindustrien sårt trenger, nemlig interoperabilitet og informasjonsflyt mellom dingser, siloer, organisasjoner og systemer. Derfor tror og håper jeg at kunstig intelligens vil hjelpe oss med å skape et smartere samfunn. Med det mener jeg et samfunn som gjør livet vårt enklere og bedre hver dag, hvor vi opplever økt trygghet og der det blir lettere for grupper å samarbeide mer effektivt, med økt nøyaktighet, svarer Unni Kvisvik.  

 
De understreker at vi dessuten tror at kunstig intelligens ikke bare kan bidra til å gjøre livene våre enklere, men også kan hjelpe oss å forme et likestilt samfunn.   
 
- Ved hjelp av kunstig intelligens kan vi skape løsninger som kan lytte til samtaler og tolke fra stemme til tekst. Tenk for eksempel på en tannlege som i dag snakker til sekretæren ved undersøkelser, her kan en AI-assistent gjøre jobben i stedet.  Med AI kan vi tolke ustrukturert data og gjøre intelligent datafangst og fremstille forslag til overføring til andre systemer, kvalitetsregister og lignende, vi kan fjerne manuell jobb med dobbeltregistrering og bristende registering som i dag setter pasienters liv i fare, sier Maria Kumle.  
 
Hva vil dette bety for foretak, personell og pasienter?

Unni og Maria mener at kunstig intelligens kan forsterke Norges ambisjon om å tilby fremragende og samhandlingsorienterte helsetjenester, hvor tjenestene i økende grad flytter hjem til den enkelte. 
 
- Helt konkret betyr det at foretak kan utvikle mer effektive og bedre prosesser, personell vil få bedre beslutningsstøtte, mens innbyggere, pasienter og pårørende vil kunne ta økt del i egen helseutvikling og utføre mer selv, mestre egen situasjon, oppleve selvbestemmelse og føle verdighet. Korrekt bruk av kunstig intelligens vil gjøre oss bedre skikket til å utøve og motta helsetjenester, hvor økt mestring og samhandling gir bedre kvalitet i alle ledd, sier Unni.  
 
Hvordan skal helsesektoren lykkes med den teknologiske utviklingen? 

- Vi har en unik infrastruktur i Norden for teknologisk utvikling. Den må utnyttes, og ikke minst videreutvikles. Helsesektoren må derfor jobbe med sikkerhet og standarder. Det må skapes en tydelig strategi og handlingsplan for teknologisk utvikling. Det er ingen tid å miste, og vi må sammen tørre å ta i bruk ny teknologi og utfordre forretningsmodellene, våge å tenke stort, starte smått og gjennomføre helhjertet. Vellykket bruk av kunstig intelligens åpner opp grenser, og skaper muligheter. Derfor må vi se ny teknologi som en medhjelper og jobbe sammen med markedet gjennom økosystemer og relasjonskontrakter, sier Maria.  

Møt Tieto på Arendalsuka 

Sammen med IKT-Norge inviterer Tieto til en paneldebatt onsdag 15. august kl 11:00-12:30 på Arendalsuka hvor dette tema skal diskuteres. Møt oss der!

Share

Kontakt

Unni Kvisvik
Regionsansvarlig Offentlig sektor
+4790241191
unni.kvisvik@tieto.com
Maria Kumle
Head of New Solutions, Tieto
maria.s.kumle@tieto.com