Mot og vilje: En oppskrift på vellykket innføring av kunstig intelligens i helse og velferd

Andre uken i August var nasjonens øyne rettet mot Arendal. Årets Arendalsuke var preget av mye sirkus, men også mye samfunnsbygging og substans. Flere store og viktige temaer ble debattert, med gode samtaler, ny innsikt og kunnskapsdeling.

Jeg hadde gleden av å delta i et panel med temaet ‘Bruk av kunstig intelligens i helse og velferd og fikk dermed dele min innsikt og tanker om et tema jeg synes er viktig og undervurdert. 

Sammen med mine kolleger i panelet; Silvija Seres, investor og teknolog, Torill Eidsheim, Stortingsrepresentant fra Høyre, Nicolai Skarsgård, gründer av Hjemmelegene, Alv Humborstad Sørland, bydelsdirektør i Bydel Stovner Oslo og Grethe Høiland, konserndirektør infrastruktur i Lyse, diskuterte vi hva som skal til, hva er hindringene, hva gjøres riktig og hva kan vi lære av hverandre for å utnytte ny teknologi i helsetjenesten.  

bilde_arendalsuka_debatt_v2.jpg
Bilde fra paneldebatten i Arendal: f.v. Torill Eidsheim (H), Nicolai Skarsgård (Hjemmelegene), Silvija Seres (Teknolog), Maria Kumle (Tieto), Alv H. Sørland (Bydel Stovner, Oslo kommune), Grethe Høiland (Lyse), Nard Schreurs (IKT-Norge)

 

For vi vet jo det – vi må lykkes, noe Stein Olav Skrøvseth fra Nasjonalt senter for e-helseforskning poengterte i sin innledning. 

Så hva kom vi frem til? Hva er suksessoppskriften? 

  • Standarder – vi må få en felles forståelse av hvilke standarder som skal brukes til hva. Her må den politikere og det offentlige Norge fatte beslutninger og fremme initiativer, ikke bygge systemer og plattformer. 

  • Gjenbruk – Det er viktig å gjenbruke og videreutvikle investeringer som allerede er gjort, i kommuner, i fylkeskommuner, i helseregioner og primærhelsetjenesten. Dette gjelder også investeringer i infrastruktur, kompetanse og løsninger. 

  • Samhandling – it takes a village to raise a child – og det krever et samfunn for å bygge gode løsninger for innbyggerne. Vi må jobbe sammen og vi må jobbe agilt. De store IT-anskaffelsenes tid, med gigantiske prosjekter, er forbi. Her må offentlig og privat sektor trekke sammen, og det er viktig med modeller som belønner nettopp dette. 

Min personlige refleksjon er at vi kan få dette til, men at det krever både mot og vilje. Mot; som å tørre å fatte beslutninger, som å tørre å åpne for spydspisser som springer frem (som vår stortingsrepresentant beskrev det), som å tørre å sette av plass i budsjetter for å prøve nytt  (der bydel Stovner fremstår som et fyrtårn), som å tørre å endre etablerte mønstre som Hjemmelegene. Vilje; som å ville leve i endring, som å ville se utenfor den egne boksen – Lyse som ikke bare er en energivirksomhet, men en sentral aktør i utbyggingen av smarte kommuner, som å ville være mer enn en stemme, men også en påvirker som Silvija i sine styreverv og andre engasjement. 

Har du mot og vilje? 

Share

Kontakt

Maria Kumle
Head of New Solutions, Tieto
maria.s.kumle@tieto.com