SIAM – en kortvarig trend eller kommet for å bli?

Bruken av outsourcing øker stadig hos norske virksomheter. Nye muligheter og utfordringer vokser frem i kjølvannet av dette, inkludert SIAM (Service Integration and Management). Er SIAM en kortvarig trend, eller bør organisasjoner behandle SIAM som en standard i arbeidet med å effektivisere virksomheten og redusere kostnadene?

SIAM gjør sitt inntog

Konseptet SIAM har eksistert i en eller annen form siden midten av 1990-tallet. Da var ikke konseptet like strukturert og systematisk som i dag, men så ekspanderte outsourcingen og inkluderte flere typer tjenester. Organisasjonene begynte så å drøfte outsourcing til flere leverandører på samme tid – med tilhørende komplekse strukturer for levering av tjenester. Dette var opphavet til utviklingen av SIAM.                

IT i endring

Tidligere ble outsourcing til flere leverandører håndtert internt i organisasjonene. Men kompleksiteten utviklet seg raskt, og antall ulike grensesnitt ble en stor belastning for IT-avdelingene. Drivkraften bak outsourcing er å sette organisasjoner i stand til å fokusere på kjernevirksomheten og overlate ikke-prioriterte aktiviteter til eksterne partnere. Det var derfor forståelig at IT-direktørene begynte å se etter måter å lette ressurs- og kompetanseproblemene på. De så et stort behov for en mer effektiv og forutsigbar styring av de mange eksterne leverandørene og tjenestene, i stedet for det kontinuerlige ad hoc-systemet som ikke viste verdien av outsourcing.

Outsourcing utvikler seg til et komplekst økosystem

I Tieto forventer vi at behovet for SIAM vil øke videre. Verden beveger seg i retning av en økosystemmodell der de avhengige industriene er i sterk vekst. Samme hvor mye du forsøker å konsolidere leverandører, endrer forretningsklimaet seg raskt. Dette resulterer i nye partnere som kan gi bedre tjenester og funksjoner enn de du allerede har. Du kan heller ikke begrense distribusjonen av nye løsninger, fordi det vil hindre nye forretningsmuligheter.

Det er typisk for virksomheter å tenke silobasert og bare være opptatt av egne ansvarsområder. Dette fører til press på å etablere nye IT-løsninger, og dersom de interne IT-avdelingene ikke handler raskt nok, gjør forretningsavdelingene egne oppkjøp som omgår IT-avdelingen. Det hele ender med at løsningene vokser seg for store for forretningsavdelingen og ender opp som et problem for IT-avdelingen.

De stadige endringene kombinert med behovet for pålitelig integrasjon, god brukeropplevelse og totalverdi, gjør at effektiv SIAM bare blir viktigere. Økosystemmodellen fører til større kompleksitet, og er grunnen til at prosessen må styres profesjonelt. Slik vil du se hvor investeringene havner og hvilke gevinster du får.

Er målet å skape reelle forretningsgevinster, må interne IT-avdelinger flyttes høyere opp i økosystemet, og fungere som en strategisk rolle hvor fokuset er å lage gode veikart for fremtiden, heller enn å administrere en masse eksisterende løsninger. Outsourcing med SIAM, som kombinerer og integrerer interne og eksterne IT-tjenester, er en effektiv måte å oppnå dette på.

Hvor går veien videre?

Det er ekstremt viktig med forutsigbar produksjon med kvantifiserbare fordeler. Nesten alle organisasjoner har utfordringer med å redusere driftskostnader og samtidig oppnå høyere driftseffektivitet. Konseptet SIAM har utviklet seg til en sunn tenåring uten voksesmerter, og er på god vei til et voksenliv. Med andre ord er SIAM kommet for å bli.

Last ned Tietos whitepaper om SIAM her.

 

Share