Vi har dataene, men vi utnytter dem ikke godt nok

Vi har dataene, men vi utnytter dem ikke

I dag har vi enorme mengder data, men vi har problemer med å utnytte dem på en god måte. Dataene er ikke noe bedre enn intelligensen vi kan høste fra dem. Kunstig intelligens analyserer store mengder informasjon på sekunder, og finner mønstre og kryssreferanser uten avbrudd og i sanntid. Når vi kan kombinere data fra forskjellige kilder og analysere dem på denne måten, vil beslutningsprosessene våre bli bedre og føre til mye bedre og mer intelligente beslutninger.

Kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) utmerker seg særlig med evnen til å lære over tid. Dette gjør det mulig å forutsi utfallet av beslutninger. Jo mer data som er tilgjengelig, desto mer nøyaktige blir disse forutsigelsene. Tradisjonelle forutsigelser som bygger på historie og statistikk, er mye mindre nøyaktige. Det er derfor vi jobber med en rekke testprosjekter sammen med kundene våre, som lærer å utnytte kombinasjonsdataene og AI på en måte som skaper verdi for samfunnet.

La oss ta en titt på hvordan dette kan forandre hverdagen for oss alle.

Vi målretter ressursene til en by på en mer effektivt måte samtidig som vi forbedrer livskvaliteten til innbyggerne

Vi har nettopp startet et spennende eksperiment med en av våre storbykunder. I eksperimentet kombinerer vi data fra grunnskolen og sosial- og helsetjenestene. Målet med dataanalysen er å finne ut hvordan man kan yte tjenester på en mer proaktiv måte, og å hindre for eksempel utestengning.

Ett av målene med forsøket er å kombinere datafiler som tidligere var atskilt, for å opprette en helt ny type kunde- og tjenestestier.  AI vil bli brukt til å identifisere de innbyggerne som har størst behov for sosial- og helsetjenester.  I fremtiden kan det bli mulig å målrette byens ressurser mer effektivt samtidig som innbyggernes livskvalitet forbedres. 

Verdifull alderdom

Jo lenger en person kan bo hjemme, jo lykkeligere vil han eller hun vanligvis være. Smartenheter kombinert med effektiv analyse vil gi bedre alderdomsår. Sensorer og et posisjonsarmbånd sender informasjon om brukerens fysiske tilstand, posisjon, forflytning og andre faktorer som er nødvendige for å spore brukerens velvære. Ved hjelp av brukervennlig videokonferanseutstyr kan brukeren møte omsorgspersonell, venner og rådgivere ansikt til ansikt.

AI benytter disse dataene til prediksjonsanalyse, som gjør det mulig å gripe inn når det er nødvendig. Et avvik fra det normale vil utløse en automatisk respons fra omsorgspersonalet. Når helsetilstanden overvåkes på denne måten, kan folk føler seg tryggere hjemme lenger, samtidig som behovet for kostbar og ressurskrevende sykehusbehandling reduseres gjennom mer effektiv prediktiv forebyggende omsorg. 

Datastyrt trafikk

Samfunn over hele verden prøver å redusere luftforurensningen og trafikkbelastningen. I et forsøk som ble gjennomført nylig, installerte bilister rimelige Android-kameratelefoner på dashbordet. Kameraene sendte sanntidsvideo fra forskjellige deler av byen til skybasert analyse. AI gjenkjenner hvilke typer kjøretøy som beveger seg i hvilken retning på hvilket sted og i hvilken fart.

Dette mer nøyaktige bildet av trafikksituasjonen gjør det mulig å regulere trafikkens kontrollelementer automatisk. Trafikkplanleggingen kan bruke de innsamlede dataene til å utvikle bedre fremtidsprognoser for trafikken.

Sunnere skoler med bedre læringsresultater

Sensorer måler temperaturen, belysningen, støynivået og kvaliteten på inneluften i klasserommet. Så kan AI finne korrelasjoner mellom miljøfaktorer og læringsresultater. Problemer med fuktighet eller oppvarming kan oppdages tidlig og gjøre det mulig med billigere og enklere forebyggende reparasjoner.

På et mer personlig nivå kan analyse av elevdata fra ulike kilder fremme individuell læring, finne flaskehalser og hjelpe lærerne til å forutse individuell motivasjon og læringsframgang. 

Balansen mellom individuelt velvære og kostnaden for samfunnet

Alt som er beskrevet ovenfor, peker mot én konklusjon. AI kan bidra til at vi får en trygg og lykkelig barndom, øke læringen, forhindre sosial utestengning og fremmedgjøring, gjøre oss sunnere, gi oss gode offentlige tjenester, gjøre stedet vi bor på mer behagelig og gjøre at vi føler oss lykkeligere og tryggere i alderdommen.

I tillegg kan AI bidra til å skape bedre tjenester og bedre opplevelser innenfor mange aspekter av livene våre, samtidig som produktiviteten øker. Den eneste måten å få denne likningen til å gå opp på, er å begynne å ta i bruk kombinasjonen av data og AI innen offentlige tjenester, helse- og velferdstjenester.

Stordata, tingenes internett og AI gir forventninger om å skape større verdi for dagliglivet og for samfunnet vårt.

- - -

Lær mer om hvordan vi kan avduke mulighetene i fremtidens datastyrte verden. 

Share

Kontakt

Cristina Petrescu
Executive Vice President, Public, Healthcare & Welfare, Tieto
+46104817163
cristina.petrescu@tieto.com