Tilfør din bedrift ny energi med digitale tjenester utviklet for nordiske energiselskaper

Deregulering stiller kraftleverandører overfor økt konkurranse, noe som fører til nye prioriteringer: kundebevaring og kostnadsreduksjon.

Nettselskaper møter tøffere driftskrav: økt driftssikkerhet, kortere avbruddstider og strengere straff for manglende oppfyllelse av forskrifter. De må også være mer oppmerksomme når det gjelder å beregne og forutse avkastning på investeringer.

Den eneste måten å lykkes på, er ved å ta i bruk nye digitale løsninger som

  • gjør det mulig å automatisere drift og prosesser.
  • kan skaleres opp og ned uten tjenesteavbrudd, for å tilpasses markedsbehov.
  • lar deg utnytte kundedata til å generere nye inntektsstrømmer.
  • gjør at du kan bruke kun de funksjonene du trenger, og betale for kun det du bruker.

Tieto Smart Utility er en omfattende løsning, som både inneholder plattformene og verktøyene energiselskaper – både kraftleverandører og nettselskaper – trenger for at de skal kunne legge innsatsen sin der de får mest igjen for investeringene.

Gi din bedrift et konkurransefortrinn. Ta kontakt med oss i dag!