Forny ditt kraftselskap

Kundene først!

Digitalisering og tilpassede kundeopplevelser går hånd i hånd. Kunder krever problemfri service uavhengig av tid og sted, og det er nødvendig å forstå kundedialog i alle kanaler kunden beveger seg i.

Med en fleksibel, dynamisk og automatisert løsning kan du utnytte kreativiteten din til fulle. Effektiv datastatistikk kan avdekke mønstre for kundeatferd som gir nye muligheter for oppsalg og kryssalg og øker antallet kontraktsfornyelser. Gode selvbetjeningsløsninger og kommunikasjon i den kanalen kunden foretrekker, kombinert med fleksible faktureringsalternativer, fører til svært høy kundetilfredshet. Nøyaktige data er alltid tilgjengelig for dem som trenger dem, akkurat når de trenger dem.

Hvorfor gjøre alt selv?

Ved å velge en pålitelig og moderne skybasert tjeneste som oppfyller forskriftskrav, kan du fokusere på virksomheten din og innovasjon som gir konkurransefortrinn. Tieto tar ansvar for en fremtidssikker løsning som er automatisert, effektiv, skalerbar, og som gir nordiske stordriftsfordeler. Takket være den modulbaserte utformingen og det åpne grensesnittet kan du bygge et økosystem tilpasset dine behov.

Tieto Smart Utility støtter dine forretningskrav med hensyn til vekst, forretningskontinuitet og omkostninger.

Oppnå en mer effektiv drift - ta kontakt med oss!

Share