Hold deg konkurransedyktig

Største endringen på flere tiår

Nordiske datahuber, leverendørsentrisk modell, markedstilpasning, økende mikroproduksjon, eksploderende datavolumer og strengere regulering av driftssikkerhet vil få stor innvirking på nettselskapene innen få år. I tillegg krever sluttbrukerne hele tiden mer pålitelig energidistribusjon, færre avbrudd og lavere energipriser i kombinasjon med fleksible og effektive digitale tjenester.

Når disse kravene stilles opp mot krav til daglig drift, investeringer i og vedlikehold av nettet, blir handlingsrommet til nettselskapene svært begrenset. Digitale og automatiserte prosesser og tjenester spiller derfor en vesentlig rolle for at ditt selskap skal lykkes i den nye markedssituasjonen.

Med skytjenester er du rustet for fremtiden

Nettselskaper kan oppnå flere fordeler med Tieto Smart Utility, enkel administrasjon av distribusjonsnettet, høyere driftssikkerhet og bedre kundetilfredshet, for å nevne noen.

Dette er en skyløsning som automatiserer nøkkelprosesser for å oppnå mer effektiv drift og lavere kostnader. Den digitaliserer alle de forskjellige informasjonsflytene slik at oppgave- og ressurstildelingen blir bedre, antall feil reduseres og tiden for igangsetting etter avbrudd blir kortere. Digitalt lagrede data er en garanti for raske og nøyaktige rapporter, og effektiv datastatistikk muliggjør investeringssimuleringer.

Tieto Smart Utility har skalerbare og fleksible tjenester, som er særlig tilrettelagt for nordiske selskaper og har en forskriftsgaranti. Den svært lave inngangsinvesteringen gjør at du kan begynne å bruke tjenestene umiddelbart.

Ta kontakt for å lykkes i fremtidens energidistribusjonsmarked!

Share