Detaljhandlere trenger en proaktiv partner for sine bedriftsapplikasjoner

Detaljbransjen er sterkt påvirket av den raske teknologiske utviklingen. Det er en spennende tid preget av endret kundeadferd, økt kunnskap om hva forbrukerne vil ha, og nye måter å drive virksomhet på. Det er også en tid for strategiske beslutninger for fremtiden. En nøkkel til suksess ligger i investeringer i ny teknologi.

Hva slags løsninger trenger jeg? Hvor raskt bør en endring gjennomføres? Hvor mye av den eksisterende IT-infrastrukturen kan jeg beholde? Hvor mye bør jeg outsource?

Detaljhandlere har fantastiske muligheter i slik ny teknologi som stordataanalyse (big data), omnikanalløsninger, industrielt internett og automatisering. Men for at disse systemene skal fungere, trenger du et integrert grunnlag av ERP-, BI- og CRM-applikasjoner og andre bedriftsapplikasjoner.

Solid bedriftskunnskap 

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden og tilbyr tjenester for hele livssyklusen. Vi har ca. 1000 rådgivere som kun fokuserer på bedriftsapplikasjoner, og ca. 4000 som jobber med rådgivning og systemintegrasjon.

Vi har solid erfaring fra detaljbransjen og er eksperter på å integrere og tilpasse programvare fra SAP, Oracle og andre store leverandører – og fra nye, spennende aktører. Vi gjør det på en måte som vil gjøre ditt selskap mer effektivt og bedre rustet for ny virksomhet.

En proaktiv partner

En stadig mer kompleks teknologi gjør at man må outsource IT-systemene sine for å ha mulighet til å følge med, og Tieto tilbyr skytjenester som dekker alle behov. Mer enn noen gang trenger detaljhandelsselskapene en innovativ og proaktiv IT-partner som kan hjelpe dem med å møte fremtiden.

Les mer om bedriftsapplikasjoner for varehandel her.

 

Share