Integrerte helhetsløsninger med Lifecare

I det nordiske velferdssamfunnet er velfungerende informasjonsflyt mellom ulike sektorer en forutsetning for å bedre den totale brukeropplevelsen for den involverte borger, pasient, pårørende og helsepersonell. Fremtiden handler ikke om mer informasjon, men om rett informasjon til rett tid for rett behandling – med Lifecare.

Lifecare-løsningene: En helhetlig helse- og omsorgskjede gjennom alle livets faser

Gjennom våre Lifecare IT-løsninger kan du jobbe i en helhetlig helse- og omsorgskjede der informasjonen deles enkelt og smidig. Du får tilgang til rett informasjon på rett sted til rett tid for den beste mulige behandling og pleie.

 

Målene med Lifecare:

Tietos overordnede mål med Lifecare er å tilby fremtidsrettede og integrerte helhetsløsninger innen helse- og velferdssektoren som sikrer at rett beslutning tas på rett tidspunkt med rett og relevant informasjon på en enkel og kostnadseffektiv måte.

Hjørnesteinene i våre Lifecare-løsninger:

  • Brukersertifiserte løsninger
  • Bruker- og rolletilpasset informasjon
  • Integrert business intelligens
  • Integrert prosess- og beslutningsstøtte
  • Høy tilgjengelighet med mobile løsninger
  • Innbyggertjenester for økt medvirkning av pasienter, brukere og pårørende
  • Fleksibel tjenesteleveranse

Noen av våre moduler i vår Lifecare produktfamilie

Lifecare Helseinformationssystem
Lifecare Helseinformasjonssystem er neste generasjons helseinformasjonssystem som følger helsevesenets prosesser, enten det gjelder pasient-, arbeids- eller behandlingsprosesser, og sikrer at rett informasjon alltid finnes tilgjengelig for den aktuelle behandlingssituasjonen.
Les mer

Lifecare Mobil Pleie
et moderne verktøy som gjør tjenesteyteren i stand til effektivt å kunne håndtere et voksende behov for informasjon.
Les mer

Lifecare eLås
minimerer tiden de ansatte bruker på nøkkelhåndtering, og minimere risikoen for nøkler på avveie.
Les mer

Lifecare Dental
et heldekkende IT-system for tannhelsetjenesten som inneholder støtte for samtlige prosesser innen tannlegekontoret.
Les mer

Lifecare Samhandlingsjournal
en brobygger mellom IT-systemer som i dag kun utveksler meldinger.
Les mer

Lifecare Sampling
en lab-løsning som gir fullstendig prøvetagningsinformasjon rett til din smarttelefon.
Les mer
 

Tieto - En nordisk partner med ekspertkunnskap

Som den ledende leverandøren av integrerte løsninger for både helse- og velferdssektoren – med over 1000 helse- og velferdsspesialister i de nordiske landene - tar vi nå et viktig steg mot et bedre helsevesen i fremtiden. Vår lange erfaring og tette samarbeid med våre kunder gir en stabil grunn for å ytterligere forbedre tjenestene innen helse- og velferdssektoren på individuelt, lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Ta kontakt så forteller vi gjerne mer om våre Lifecare-løsninger.

 
Share