Løsninger for NAV kommune og sosialtjenesten

Tieto i Norge utvikler programvare for sosial- og velferdstjenesten, flyktningtjenesten, rusomsorgen og boligkartlegging.

Det jobbes kontinuerlig med å sørge for at løsningene dekker de behov, områder og utfordringer kommunene i Norge står ovenfor m.h.t. til samhandling, effektivisering, faglig kvalitet og brukermedvirkning.

Les mer om våre løsninger og hvordan Tieto kan hjelpe din kommune, ved å klikke på lenkene til venstre.

Share