Mediebedrifter

Tietos medieløsninger støtter håndtering av informasjon via ulike kanaler. Du kan enkelt publisere og gjenbruke materiell i både trykte og digitale medier. IT-infrastruktur og fakturering kan effektiviseres og forbedres ved hjelp av gode IT-løsninger.

Mediebedrifter har behov for en effektiv flerkanals produksjons- og distribusjonsmodell som sørger for at informasjon kan nå ut i nye former gjennom ulike kanaler og til ulike målgrupper.  

IT-tjenester og løsninger for mediebedrifter

Cross-advertising – planlegg, book og fakturer flerkanalskampanjer med én løsning.

Cross-content – bruk, distribuer og gjenbruk innhold i alle kanaler.

E-invoicing – digitaliser hele den finansielle leveransekjeden, fra bestilling til betaling. E-fakturering reduserer kostnader, samt at det øker distribusjonshastigheten av fakturaer samtidig som løsningen medfører økt kvalitet og kontroll.

IT-outsourcing – vi tar oss av din IT-infrastruktur og gir brukerne dine tilgang til en mer effektiv og dyktig support.

Tieto TRIP – en dokumentdatabase og søkemotor som hjelper deg å håndtere store mengder av informasjon, som for eksempel søk i medie-, video- og bildearkiv.

Fordeler

  • Økt digitalisering gir nye inntektsmuligheter i nye, digitale kanaler
  • Salgsvekst som følge av redusert administrasjonstid
  • Forbedrede bedrifts- og informasjonsprosesser ved at Tietos tjenester for håndtering av medieressurser forbedrer dine prosesser for produksjon og distribusjon av innhold
  • Mer effektiv IT-virksomhet ved at outsourcingstjenester gjør dine IT-funksjoner kostnadseffektive og fleksible, noe som innebærer at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet
  • Digitale løsninger gir hurtig, mer effektiv og miljøvennlig fakturering med økt kontroll

Les mer om våre IT-tjenester for mediebedrifter på tieto.com.

Share

Kontakt

Tore Wettre Andreassen
Director, Technology Services & Modernization, Norway
+4799093434
tore.wettreandreassen@tieto.com