Smarte IT-løsninger gir bedre service

Den pågående digitaliseringen av samfunnet skjer i høy hastighet, og det medfølger store gevinster for de som ser viktigheten av å modernisere sin virksomhet. Digitale løsninger og outsourcing reduserer kostnadene og øker fleksibiliteten. Samtidig får offentlige virksomheter et stadig større ansvar for å tilby rask og riktig service.

Offentlig sektor Tieto

Hvilken nytteverdi har en gjennomtenkt IT-løsning for en offentlig virksomhet?

  • De ansatte får mer tid til kjerneoppgavene
    Enkel eller automatisk håndtering av rutineoppgaver og administrasjon frigjør verdifull tid som resulterer i reduserte kostnader og økt arbeidsglede.
  • Ledere og ansatte får bedre oversikt og kontroll
    Med brukervennlige og sikre løsninger kan medarbeiderne ta hånd om saksbehandling på den enkleste måten – med all nødvendig informasjon tilgjengelig. Det øker samhandlingen, gir bedre overblikk og raskere tilgang til informasjon for alle.
  • Virksomheten kan tilby bedre og mer effektiv service til innbyggerne
    Moderne og effektive publiserings- og innsynsløsninger på nett forenkler dialogen med innbyggerne, reduserer behandlingstiden og gir økt innsyn og transparens både internt og eksternt.

Vår erfaring vil komme din virksomhet til nytte

Tieto har lang erfaring med alt fra strategi til implementering av solide IT-løsninger i offentlige virksomheter - vi digitaliserer hele tjenestekjeden. I noen tilfeller bistår vi med ende til ende håndtering av våre kunders IT-system, for andre tar vi hånd om de viktigste prosessene i deres kjernevirksomhet. Resultatet blir alltid at vi forenkler opplevelsen for sluttbrukerne.

Vil du vite hvordan dere best håndterer og lagrer data i tråd med Noark 5, arkivloven og andre offentlige regelverk? Lurer du på andre ting? Kontakt oss og få hjelp og rådgivning gjennom hele moderniseringsprosessen og den etterfølgende forretningsutviklingen. 

Les mer om våre løsninger her.

Share