En smartere skole

Skolen er en arbeidsplass. Elever, lærere og skolens ledelse trenger tilgang til enkle og effektive IT-løsninger for å kunne jobbe og lære på best mulig måte. Ved å jobbe digitalt, møtes online, dele dokumenter og enkelt finne informasjon, frigjøres både tid og ressurser.

kampanj_skola.jpg

Tieto er Nordens ledende leverandør av administrative løsninger for skoler og barnehager. Vårt mål er å effektivisere skolen og tilby løsninger der både elever, lærere og skoleledelse får tilgang til smarte IT-systemer. Denne posisjonen ble ytterligere styrket da vi overtok Oppads norske løsninger høsten 2016. 

Velger du Tieto som leverandør av smarte IT-tjenester, får du bedre tid til din tjenestevirksomhet. Kostnadene vil synke samtidig som elever, lærere og ledelse får best mulig forutsetning for og lykkes med sine oppgaver.

Vi har forståelse for din hverdag - sammen skaper vi en smartere skole. 

Share