Hold oversikt med Energy Components

Sporing av hydrokarboner fra produksjon til transport, salg og inntektsføring. Energy Components fra Tieto gir deg en helhetlig styring- og regnskapsløsning for hydrokarboner.

Energy Components fra Tieto håndterer Hydrocarbon Accounting (HCA) i olje og gass, i produksjon, transport, salg og inntektsføring. Energy Components er den mest brukte HCA-løsningen i verden og er utplassert på over 500 installasjoner globalt.

Energy Components støtter din virksomhet

Energy Components (EC) er verdens fremste programvareløsning med hydrokarbonregnskap for produksjonsstyring innen olje og gass. Vi gir deg mulighet til å administrere virksomheten på en kontrollert måte, i henhold til beste praksis i bransjen og med full sporbarhet, klargjort for revisjon og i henhold til kravene i SOX404 på alle nivåer.

Fra produksjon til omsetning

EC hjelper deg med å overvåke forretningsprosesser for produksjon, transport, salg og inntekter av olje og gass. Ved å overvåke og rapportere hver hydrokarbon som produseres, transporteres eller blir solgt, fastsetter du verdien av olje og gass hos ulike kilder. Komplekse avtaleforhold for observasjon gjør det kommersielt avgjørende å ha et system som nøyaktig tildeler og beregner disse verdiene.

Tietos løsning dekker de krav olje- og gasselskaper møter, fra produksjonstildeling og rapportering til fakturering og kontroll av data som er relevante for inntektsføring, prognoser/budsjettering. Den inkluderer et toveis grensesnitt med bedriftens økonomisystem.

Global virksomhet

Med over 500 lisenser i nærmere 55 land over hele verden, er Energy Components virkelig en global hydrokarbonløsning der hver installasjon dekker mellom 5 og 40 000 brønner. Tieto har operert i olje- og gassindustrien siden 1985, og de erfaringene og beste praksis vi har tilegnet oss gjennom årene ligger til grunn for våre metoder og nåværende tenkning. Fra våre lokasjoner i Houston (USA), Calgary (Canada), Perth (Australia), Aberdeen (UK), Pune (India), Groningen (Nederland), Doha (Qatar), Stavanger og Trondheim (Norge), Moskva (Russland), Kuala Lumpur (Malaysia) støtter vi våre kunder og prosjekter globalt.

 

Dele: