Fullintegrerte løsninger for personell-logistikk

Tieto tilbyr verdensledende og spesialiserte løsninger for håndtering av personell-logistikk innen global olje- og gassvirksomhet.

Løsningene er fullintegrerte, "one time data entry", og spenner fra planlegging og optimalisert gjennomføring av personelltransport, validering av kompetanse, tildeling av rom, køy, livbåt og beredskapsfunksjoner.

Løsningene har et sterkt fokus på å bidra til bedre oppfølging av sikkerhets- og beredskapskrav, og er basert på global beste praksis.

Tieto leverer to kjerneløsninger, som hver har sine markeder:

DaWinci er en samarbeidsløsning for flere oljeselskaper deler relevante og viktige data. Dette medfører at oljeselskapene unngår unødig oppdatering av f.eks. persondetaljer, samt setter dem i stand til å dele helikopterturer som gir reduserte transportkostnader. DaWinci har siden offisiell oppstart i 2002 etablert seg som de facto industriløsning på norsk sokkel. Løsningen brukes av alle operatørselskaper på norsk sokkel, og har blitt et uvurderlig og forretningskritisk verktøy for dem som er ansvarlig for personell-logistikken.

PTS (Personnel Transportation & Tracking Solution) er vår internasjonale løsning, som benyttes av noen av verdens største olje- og gasselskaper. Løsningen opereres i nesten 25 land over hele verden - fra Alaska i nordvest til Sibir i nordøst, over store deler av Afrika og mange land i sydøst-Asia.

Share