Forbered ditt selskap for økt industriell produksjon

Smarte maskiner, smarte folk og smarte prosesser arbeider sammen.

I dagens tøffe internasjonale konkurranse er veien til suksess for mange industribedrifter å selge komplette løsninger som en del av deres fysiske produkter. Mange industribedrifter har allerede mer enn halvparten av sine inntekter fra kundeservice, reparasjoner, opplæring, prosessutvikling og lignende. Det handler om å skape konkurransefordeler gjennom hele produktets livssyklus.

For å håndtere dette kreves det omfattende IT i din virksomhet som muliggjør effektiv bruk av kunde- og forretningsinformasjon, integrasjon og optimalisering av systemer og smarte industrielle tjenester.

robot.png

Internet of Things (IOT), M2M, Big Data og robotikk er eksempler på teknologier som skaper nye muligheter og baner vei for nye forretningsmodeller og industrielle tjenester.

Share