Tilpass forsyningskjeden til fremtidens krav

Forsyningskjeder utvikler seg mer og mer i retning et komplekst nettverk av produsenter, leverandører og kunder. Om fokuset tidligere var på å levere store volumer til flere steder, er det nå, i økt grad, endret seg til å produsere mindre og mer skreddersydd og som skal gi individuell merverdi, men samtidig leveres til like mange steder.

Et større antall konfigurasjoner taes til hensyn til på grunn av sluttbruker, og for å tilpasses skiftende behov krever det en evne til å segmentere forsyningskjeden. Og det kommer til å gå fort. Dagens digitalisering og B2C-utålmodighet er tydelig i B2B også. Det bør helst være leveranser døgnet rundt. Effektivitet er en suksessfaktor.

Dette krever omorganisering, prosessoptimalisering og nye måter å bruke teknologien på i forhold til ledetider, lagerstyring, leveringsmåter, og så videre. Vi er spesialister på alle disse områdene.

real-time-supply-chain-warehouse-truck.png

For selve produktet skjer det også endringer. I økende grad består produktet av programvare, service og andre myke verdier, som har en stor innvirkning på levering og på det området spiller igjen IT en stor rolle.

Share