Skap verdi ved alle kundeberøringspunkter

Papir- og skogsindustrien gjennomgår nå omfattende endringer, og vi kan vente oss enda større endringer nå som digitaliseringen transformerer bransjen. Akkurat nå betyr dette at nye forretningsmodeller, nye produkter, nye fokuspunkter og nye markeder oppstår – det er en helt ny verden der ute, full av muligheter.

forest_intelligent_services.jpg

Globalisering, varierende behov og kundeatferd i kontinuerlig endring fører til at skogsvirksomheter i enda sterkere grad enn tidligere presses til å finne nye metoder for å bygge varige og lojale kunderelasjoner. Vi står overfor «kundens tiår», der raske, effektive og mobile tjenester er nøkkelen for å overleve i B2B-markedet. Kjernen er å skape nye og lukrative inntektsstrømmer på tvers av tradisjonelle bransjegrenser.

Skogsindustrien fortsetter digitaliseringen gjennom e-forretning (e-commerce), e-handel (e-trade) og selvbetjeningsløsninger for praktisk administrasjon og overvåking av bestillinger gjennom hele forsyningskjeden.

Kundeservice- og salgsavdelingen kommer til å jobbe tettere sammen gjennom mobilitet, virtualisering og oppgaveautomatisering.

Kundeinnsikt og automatisert markedsføring sammen med sterke analyseverktøy fører til bedre tilpassing til kundenes behov.

Papir- og skogsindustrien gjennomgår en stor endring; vi ser en bevegelse bort fra produksjon av grafisk papir, en satsing på nye attraktive forretningsområder med bioprodukter og nye forretningsmodeller. De nye områdene medfører at tjenester og prosesser må tilpasses raskt, og i dette er teknologien en avgjørende faktor.

Les mer på tieto.com.

Share