Fremtidens telekom

Telekom er en bransje i stadig utvikling – og endringene kommer raskt! Kundenes vaner og bruksmønster endrer seg kontinuerlig, og samtidig forventer de at alle tjenester fungerer sømløst på tvers av ulike enheter og plattformer.

Ettersom teknologi i stadig mindre grad er differensiator, blir kundeopplevelser i økende grad viktig. Samtidig opplever telekomindustrien en fundamental endring av sin forretningsmodell med redusert inntjening og disruptiv teknologi. Telekombransjen må styrke omstillingen til en digital fremtid.

Vi vet hva de beste i bransjen gjør, prøver å gjøre og ønsker å gjøre

Vi vil gjerne hjelpe ditt telekomselskap. Tieto Outsourcing Framework er ett eksempel på hvordan vi har satt kunder i stand til å redusere kostnader samtidig som endringsevnen er kraftig forbedret. Andre eksempler er hvordan ditt telekomselskap fleksibelt og effektivt kan utnytte teknologier som industrielt internett og Big Data.

Ved å velge Tieto som partner bidrar vi med at ditt selskap:

  • raskt kan lansere nye produkter og tjenester på markedet
  • forbedrer kundeopplevelser gjennom tjenester på ulike plattformer og applikasjoner
  • forbedrer effektiviteten og kvaliteten gjennom produktutvikling og innovasjon
  • forblir kostnadseffektivt og tilegner seg en digitalisert forretnings- og operasjonsmodell​

Vi fokuserer på din digitale fremtid

I Tieto har vi over 4000 dyktige konsulenter og medarbeidere med lang erfaring og kompetanse innen telekom i Norge og globalt, og over 15 års erfaring i bransjen. Tieto bistår leverandører innen tele- og datatjenester, som via sitt mobilnett og fastnett, leverer ledende tjenester innen telefoni, bredbånd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder. I tillegg samarbeider Tieto med partnere som kan gi ytterligere verdi for våre kunder.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende utveksling av refleksjoner og utfordringer om hva som bør gjøres i dag, og hva som er morgendagens muligheter.

Share