Bli med på vårt lag

Ansettelsesprosessen

I Norge er det Per Christian Blom som sikrer Tieto de beste talentene. Eksterne rekrutteringsfirmaer bistår av og til i våre prosesser og vi bruker ofte tester. For noen stillinger bruker vi tekniske tester slik at søkerne får vist sine tekniske ferdigheter.

I Tieto er vi opptatt av likhet for alle uavhengig av kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Innen rekruttering følger vi de samme prinsippene.

Jobb i Tieto

Vi ønsker å bli kjent med deg allerede før du begynner hos oss.

I tillegg vil vi at du skal følge deg velkommen fra dag én. Tietos rekrutteringsprogram varer hele det første året ditt hos oss og inneholder blant annet interaktive presentasjoner, guider, undersøkelser og oppfølging.

I løpet av dine første uker og måneder skal du gjennom en grunnleggende introduksjon som gir opplæring i din rolle. Du får et overblikk over vår strategi, våre mål og verdier og på denne måten bygger vi din forståelse av Tieto som arbeidsplass.

Share

Kontakt

Per Christian Blom
Recruitment Manager
+4797720235
perchristian.blom@tieto.com