Tieto Young Professionals Norge (TYPN) er et nettverk for og av unge og engasjerte medarbeidere i Tieto

TYPN (Tieto Young Professionals Norge) arrangerer regelmessig aktiviteter hvor Tietos unge talenter kan utveksle ideer, bredde sin kunnskap og ha det gøy! Aktivitetene består av alt fra karrieremesser og inspirerende foredrag til sosiale sammenkomster som After Works eller «get-togethers» med f.eks. svenske og finske TYP.

Målet med nettverket er å lære og kjenne sine kolleger og bygge et profesjonelt og sosialt nettverk som tilrettelegger for kunnskapsdeling i selskapet. TYPN ble startet i Oslo i 2014, men har siden den tid utviklet seg og er nå godt etablert på flere av våre lokasjoner i Norge.

Per dags dato finnes TYP i Finland, Sverige, Norge og India men vi arbeider med og håper på at flere land vil bli med i nettverket. På denne måten bygger vi sterkere nettverk på tvers av landegrensene og dermed jobber vi sammen for å bygge One-Tieto.

typn_v2.jpg

 

Share