Dele:

Innsikt

Nå integreres fysiske maskiner med smarte prosesser, Big data og avanserte analyseverktøy, og uttrykk som “Internet of Things”, “Industrial Internet”, og “Internet of Everything” er termer som vi nå hører stadig oftere. Her kan du lese mer om hvordan industrielt internett kan bidra til å utvikle din virksomhet.

Last ned
Blogg
Industrielle internett-uttrykk forklart (del 2/2)
Taneli Tikka, Tieto
Taneli Tikka deler sin innsikt om hva industrielt internett er og hvorfor vi bør lære oss uttrykkene først som sist.
Industrielle internett-uttrykk forklart (del 2/2)
Taneli Tikka deler sin innsikt om hva industrielt internett er og hvorfor vi bør lære oss uttrykkene først som sist.

Du har mest sannsynlig hørt begrepene "Internet of Things", "Industrial Internet", og "Internet of Everything" bli brukt i ulike sammenhenger. Men hva betyr de egentlig? Taneli Tikka forklarer de ulike uttrykkene.

Les blogginnlegget her >>

Share
Innsikt
Modernisering av bedriftens IT-systemer
mahesh desai tieto
Digitaliseringen utfordrer bedriftenes tradisjonelle driftsmodeller, og i dette tilfellet er moderniseringen så viktig at ingen bransjer kommer utenom.
Modernisering av bedriftens IT-systemer
Digitaliseringen utfordrer bedriftenes tradisjonelle driftsmodeller, og i dette tilfellet er moderniseringen så viktig at ingen bransjer kommer utenom.

Mahesh Desai, Head of Large Deals, TietoÅ modernisere bedriften din virker kanskje som en stor oppgave, men dere må begynne å tenke på å gripe denne nye, spennende muligheten nå.

Moderniser IT-løsningene deres, og oppnå optimale resultater i dag og muligheter for vekst og innovasjon i morgen. Det er viktig for din bedrift - konkurrentene dine er allerede i gang med å omstille seg.

Veien mot modernisering av bedriften

En kunde kan gå inn i en butikk og kjøpe klær hun eller han blir anbefalt av en databasert kroppsskanner. Såkalte "wearables", som for eksempel armbånd eller klokker, overvåker folks helse og tilkaller automatisk hjelp ved behov. 3D-printing revolusjonerer industrien – man har allerede greid å printe en hel jetmotor. Smarte søppelbøtter tømmes når de sier ifra om at de er fulle, ikke i henhold til tidsplaner. Det er utviklet selvbetjeningsportaler der folk kan komme i kontakt med offentlige organer og banker og til og med inngå bindende avtaler.

- Digitaliseringen av verden har allerede satt oss i en situasjon der bedriftene enten må omstille seg eller dø, sier Mahesh Desai, Head of Large Deals i Tieto.

Digitaliseringen endrer hverdagen vår, og bedriftene er nødt til ikke bare å tilpasse seg, men endre seg grunnleggende. Forbrukernes kjøpemønstre er i endring, den raske utviklingen av mobile tjenester gjør at sømløs og helhetlig kundeservice i flere kanaler er helt nødvendig, og skreddersydde enkeltprodukter og kortere ledetider er påkrevd.

Bedriften din er nødt til å digitalisere for å fortsette å hevde seg i konkurransen. Digitaliseringen gjør at man må revurdere hele forretningsmodeller - noe som viser seg tydelig hvis man ser på Fortune 500: 40 % av selskapene som sto på listen i år 2000, sto ikke lenger på den i 2010.

- Uansett om man skal imøtekomme kravet om en stadig mer skreddersydd produksjon eller levere en sømløs og nyttig kundeopplevelse, har man bare én mulighet: å bruke digitale data i nær sanntid og samtidig gjøre virksomheten mer kostnadseffektiv og transparent, sier Desai.

Enkelt sagt: Hvis vi ikke omstiller oss og leverer det kundene forventer, vil vi ikke være i stand til å bevare våre markedsandeler, og langt mindre å vokse.

En dobbel utfordring: fornyelse og kostnad

Fra kundens ståsted er disse endringene en del av en naturlig utvikling og ikke noe man er villig til å betale ekstra for. Derfor må man holde kostnadene konstante mens man digitaliserer - og helst redusere dem. Det betyr at det må effektiviseres.

- Det er ikke et enten-eller-spørsmål, men et både-og-spørsmål. Man må digitalisere og effektivisere virksomheten samtidig. Gjør man ikke det, risikerer man å forsvinne, understreker Desai.

Det gjør at mange bedrifter må stille seg det avgjørende spørsmålet: Fremmer våre nåværende IT-løsninger de nye måtene å gjøre forretninger på – eller er de til hinder for dem?
 Digitalization in business

IT som muliggjørende faktor

Tieto har, med sine mer enn fire tiår med erfaring fra en rekke bransjer, en helhetlig tilnærming til IT-løsninger og modernisering. IT-systemene skal både fremme innovasjon og vekst, holde kostnadene nede eller redusere dem og muliggjøre kortere tid til marked for nye produkter.

Løsningen er å gå fra en tung, CAPEX-orientert drift til en lettere, mer OPEX-basert løsning. Det vil ikke bare redusere kostnadene, men også gjøre både IT-løsningene og bedriften mer motstandsdyktig i møte med fremtidige behov og endringer.

Det er tre ting som skal til for at man skal få IT-løsningene til å spille på lag:

1.       Outsourcing av tjenester

2.       Bruk av nettskyen

3.       Kjøp av programvare "som en tjeneste" 

Veien til et moderne IT-system

Kompleksitet senker produktiviteten – i mange selskaper brukes 60–80 % av IT-budsjettet bare til "å holde lysene på". Tieto hjelper kundene sine med å gjøre IT-strukturene enklere og mer effektive.

En vurdering av applikasjonsporteføljen kan avdekke hvilke programmer som kan avskaffes eller forbedres gjennom optimalisering eller konsolidering, og på den måten gjøre bedriften i stand til å redusere kompleksiteten og effektivisere applikasjonsvedlikeholdet og -utviklingen. Ved å redusere antallet applikasjoner bedriften bruker, oppnår man en enklere forretningsprosess og nye muligheter for å effektivisere virksomheten.

På samme måte som at man kan redusere antall applikasjoner, kan man redusere antall infrastrukturplattformer ved å ta i bruk Tietos miljøvennlige nordiske datasentre, der drift av maskin- og programvare og støttefunksjoner kan skje mer kostnadseffektivt. Konsoliderte IT-funksjoner gjør både IT-løsningene og forretningsprosessene bedre. Tid til marked kan reduseres, samtidig som man oppnår betydelige reduksjoner i IT-kostnadene.

I et digitalt miljø kan man styre og oppnå synlighet i dagens næringslivs stadig mer fragmenterte og komplekse forsynings- og verdikjede, tjenesteøkosystemet. Prosesser blir forenklet og automatisert, og muligheten til å ta beslutninger på grunnlag av data samlet inn fra enheter i større økosystemer (Internet of Things, IoT) fører til ny innovasjon og vekst.

Den nye fleksibiliteten gjør også bedriften vil være i stand til å se og gripe nye forretningsmuligheter: De kan finne nye inntektsstrømmer og skape helt nye forretningsmodeller.

Mahesh Desai
Head of Large Deals
+46 725326949
Share

Tjenester

Tieto I&I Connect er Tietos industrielle internett-plattform. Plattformen bidrar til at din bedrift fornyer forretningsvirksomheten til å tenke og handle digitalt i alle aktiviteter dere gjennomfører.

 • Industrielt internett infografikk NO

   

  Utviklingen innen industrielt internett skjer i dag i rekordfart. Nye applikasjoner gjør det mulig å automatisere flere prosesser, noe som fører til reduserte kostnader, samtidig som det skaper rom for ny virksomhet. Avanserte analyseverktøy skaper også mulighet for å ytterligere effektivisere arbeidsflyt og prosesser.

  Vår industrielle internett-plattform er basert på åpen kildekode, og har som hovedoppgave å hjelpe våre kunder å skape noe nytt ved å lære å føle, tenke og handle digitalt. Vi kaller det Tieto I&I Connect. Applikasjonen styrer eksterne enheter, analyserer mottatte data og aktiverer de tjenestene som er innebygd i enheten.

  En av Tietos styrker på området er vår tilnærming til satsningen på tjenesteområdet industrielt internett. Vi har startet opp et internt oppstartsselskap, hvor vi får det beste ut av to verdener – et stort selskap med tyngde og erfaring, samt fleksibiliteten og mulighetene knyttet til et oppstartsselskap. Taneli Tikka leder selskapet.

  Les om våre industrielle internett-tjenester.

Divider image 3

Partnere

Vi samarbeider kontinuerlig med ledende aktører innen industrielt internett, så vel som vi ser etter mindre og mellomstore, nye bedrifter som også kan bidra i dette økosystemet. Teknologien til våre partnere er komplementær med vår egen, og muliggjør industrispesifikke løsninger og tjenester.

Video
Se hvordan Tieto og Cisco samarbeider
Taneli Tikka forklarer hvordan Tieto og Cisco samarbeider om industrielt internett.
Se hvordan Tieto og Cisco samarbeider
Taneli Tikka forklarer hvordan Tieto og Cisco samarbeider om industrielt internett.
Share
Nyhet
Tieto og Cisco samarbeider om å få fart på Internet of Everything
Industrial Internet_4_640
Tieto og Cisco lanserer et tett samarbeid knyttet til Internet of Everything, og har sammen utviklet Tietos Industrielle internett-plattform.
Tieto og Cisco samarbeider om å få fart på Internet of Everything
PRESSEMELDING Tieto Corporation 15.10.2014

Tieto og Cisco lanserer et tett samarbeid knyttet til Internet of Everything, og har sammen utviklet Tietos industrielle internett-plattform, en ny plattform for Internet of Things (loT)-applikasjoner. Samarbeidet tar utgangspunkt i det beste fra begge selskaper, og gjør kundene bedre rustet for fremtiden ved at de kan ta i bruk fordelene ved Internet of Things.

Samarbeidet vil hjelpe ulike bransjer - fra produksjonsbedrifter til helsevesenet - med å dra fordel av alle dataene som skapes av maskiner og få mer ut av sine eksisterende nettverk.

En bransjerevolusjon
Ambisjonen for satsingen er at vi kan tilby en plattform som muliggjør nye metoder for å koble til ulike enheter og distribuere innsikt mellom enhetene. Tietos industrielle internett-plattform vil fungere som et redskap for kundene til å koble anlegg, maskiner, wearables eller andre enheter sammen i hverandres back end applikasjoner eller til menneskelige grensesnitt i sanntid, også fra andre steder. Dette gjør at kundene kan begynne å designe nye typer digitale forretningsmodeller - det vil for eksempel være mulig for en maskin som opplever en uventet feil å varsle eksternt, og selv begynne korrigerende tiltak ut fra informasjon fra Tietos industrielle internett-plattform.

 -Industrielt internett endrer måten vi driver virksomheter på betraktelig. Vi er vitne til en revolusjon, og vår måte å tenke forretningsdrift på vil forandre seg fundamentalt. Ingen bransjer vil være upåvirket, sier Taneli Tikka, leder for Industrial Internet i Tieto.

Drar fordel av hverandres styrker
 
-Med maskiner og sensorer som produserer en stadig økende mengde data, står selskaper overfor nye utfordringer. De må agere i sanntid på bakgrunn av innkommende data og arbeide innenfor rammene av tilgjengelig båndbredde. For å opprettholde lav ventetid og høy tjenestekvalitet, kan data behandles lokalt nærmere datakilden, enten det er en supply chain, trafikkeringsløsninger, kraftdistribusjon eller andre ting som produserer data, kommenterer Kip Compton, Vice President og General Manager for IoT-systems og Software Group hos Cisco.

Samarbeidet mellom Tieto og Cisco drar fordel av de to selskapenes ulike styrker. Tieto har lang erfaring med systemintegrasjon, dyp bransjekunnskap og innovative maskin-til-maskin-løsninger (M2M), mens Cisco har store ambisjoner for Internet of Everything, verdendsledende nettverksløsninger og Cisco Fog Computing™ med IOX, en løsning som gjør nettverket om til en distribuert løsning for applikasjoner og andre banebrytende løsninger som muliggjør industrielt internett.

Tieto og Cisco jobber bransjespesifikt, og vil i første omgang utvikle løsninger for produksjons- og transportbransjen. Disse løsningene vil være klare allerede i løpet av høsten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Acting Country Manager, Tieto Norway,
+47 481 68 989, christian.schoyen@tieto.com

Trude Martinsen Brun, markeds- og kommunikasjonssjef, Tieto Norway,
+47 905 52 823, trude.brun@tieto.com

Taneli Tikka, Head of Industrial Internet, +358 40 7719 828, taneli.tikka@tieto.com

Cisco: Liesbeth Boschloo, Press Relations, +31 20 357 3894, lboschlo@cisco.com

Tieto er Nordens største IT-tjenesteselskap. Vi leverer helhetsløsninger til både privat og offentlig sektor. Tieto driver produktutvikling over hele verden og har globale leveransesentere. Målet vårt er å utvikle virksomheter og samfunnet ved hjelp av IT-løsninger som omformer kundenes forretninger og realiserer nye muligheter. I Tieto tror vi på faglig utvikling og resultater.

Tieto ble grunnlagt i 1968, har hovedkontor i Helsingfors, rundt 13 000 ansatte i mer enn 20 land og en omsetning på ca. 1,5 milliarder euro. Aksjen er notert på NASDAQ i Helsingfors og Stockholm. Mer informasjon finner du på www.tieto.no.

Cisco er verdensledende innenfor IT som hjelper selskaper med å gripe morgendagens muligheter ved å bevise at utrolige ting kan skje når du tilkobler det som tidligere ikke var mulig å tilkoble. For nyheter, gå til www.newsroom.cisco.com

Share
Divider image 4

Kontakt oss

CAPTCHA
We use CAPTCHA test to tell humans and computers apart. Please mark the checkbox to submit the form.
Dele: