Innsikt

Alle virksomheter bør kunne dra nytte av nettskyen på en enkel måte. Nettskyen er, i likhet med big data, sosiale medier og internett, en sentral faktor for at kommende digitale økonomier skal lykkes. Den legger grunnlaget for tidligere utenkelige produkter og tjenester som forandrer hverdagen vår til det bedre.

Referanse
Digitale Gardermoen inngår strategisk samarbeid med Tieto Norge
OneCloud teaser
Hovedambisjonene med avtalen er å etablere et fundament for å ivareta kommunenes fremtidige behov knyttet til digitalisering av innbyggertjenester, effektivisering av arbeidsprosesser, og klargjøre for døgnåpen forvaltning.
Digitale Gardermoen inngår strategisk samarbeid med Tieto Norge

Digitale Gardermoen IS (DGI) har valgt Tieto Norge som leverandør av ny leveranseplattform for sine seks eierkommuner. Hovedambisjonene med avtalen er å etablere et fundament for å ivareta kommunenes fremtidige behov knyttet til digitalisering av innbyggertjenester, effektivisering av arbeidsprosesser, og klargjøre for døgnåpen forvaltning. Avtalen har en verdi på ca 200 MNOK over fire år, med en opsjon på ytterligere fire år. 

Tieto skal fra 2017 utføre IKT-driften på vegne av DGI overfor kommunene på øvre Romerike. DGI vil være ansvarlig for forvaltning av den nye leveranseplattformen. Automatisering, fleksibiliet og innovasjon er stikkord for den nye leveranseplattformen for å etablere brukervennlige innbyggertjenester.

- Vi styrker med denne avtalen vår kompetanse på nye områder slik at vi fremover i enda større grad kan bidra til at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til digitalisering og videreutvikling. Samarbeidet med Tieto muliggjør raskere innovasjon og økt smidighet, og skal sikre at kommunenes ansatte og innbyggere får tilgang på brukervennlige, moderne og fleksible, digitale løsninger, sier Odd Ruud, adm.dir. i DGI.

Formålet med samarbeidet er å sikre at kommunene oppnår standardiserte, stabile, sikre og skalerbare tjenester. Tjenestene skal dekke både dagens og morgendagens behov, ikke minst fordi det stilles stadig større krav fra brukerne om at de skal kunne ha enkel tilgang når som helst, fra hvor som helst, på hva som helst – samtidig som sikkerheten for å kunne muliggjøre dette blir ivaretatt. Avtalen innebærer at det etableres et langsiktig samarbeid med en leverandør som også forventes å være en reell innovasjonspartner.

- Vi er veldig stolte av å bli valgt som partner og gleder oss veldig til å skape verdier for innbyggere og brukere. Samtidig vil vi berømme DGI for at de våger å uttrykke høye ambisjoner på vegne av innbyggerne slik at de kan bli en ekte foregangsregion innen digitale tjenester, sier Christian Schøyen, leder av Tieto Norge.

Leverenseplattformen er bygget på Tieto OneCloud, en skybasert plattform som består av hybride løsninger fra et utvalg dedikerte private skytjenester fra Tietos norske datasenter kombinert med globale skyløsninger (public cloud). Tieto har en meget sterk posisjon og erfaring med tilsvarende prosjekter i Sverige og Finland.

Moderniseringen av leveranseplattformen er et stort løft for kommunene på øvre Romerike. Dagens leveranseplattform er basert på en datahall som ble etablert for mer enn 10 år siden. Mye av dette utstyret begynner å bli gammelt og det er behov for store investeringer for å møte dagens og fremtidens krav. For å sikre at den nye leveranseplattformen er fleksibel og fremtidsrettet nok, har kommunene besluttet å kjøpe den som en tjeneste fremfor å oppgradere dagens datahall.

Kontaktpersoner for media:
Knut Ekern, Head of Marketing and Communications, Tieto, Telefon: 930 02 600, knut.ekern@tieto.com
Odd Ruud, adm.dir., DGI, Telefon: 926 03 999

Tieto OneCloud:

· Pressemelding: Tieto lanserer OneCloud (https://www.tieto.no/nyheter/tieto-lanserer-onecloud-samler-alle-fordele...)
· Tieto OneCloud campaign site (http://campaigns.tieto.com/onecloud)
· Tieto OneCloud - the one cloud solution (Video) (https://www.youtube.com/watch?v=mUx45fW507o)
· OneCloud Whitepaper (http://pages.tieto.com/LP-NO-XI-OneCloud_LP.DownloadPage.html)

Digitale Gardermoen IS er et samarbeid mellom seks kommuner på øvre Romerike, og er et strategisk instrument for at kommunene skal nå sine servicemål for ansatte, innbyggere og næringsliv. Digitale Gardermoen IS har ca 40 ansatte fordelt på drift, teknologi, prosjekt og rådgivning. Selskapet har siden 2005 levert informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine seks eierkommuner. Selskapet bidrar med kompetanse og ressurser slik at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til realisering av gevinster.   

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.no

Share
Innsikt
Hvordan få samlet de ulike fordelene ved nettskyen i én og samme løsning?
clouds1_640.jpg
Samle både offentlige og private skytjenester på én sentralstyrt plattform med Tieto OneCloud.
Hvordan få samlet de ulike fordelene ved nettskyen i én og samme løsning?
Tieto har nylig lansert en løsning slik at organisasjoner kan navigere mellom flere skyer i samme miljø. Løsningen heter Tieto OneCloud, og der kan kundene samle både offentlige og private skytjenester på én sentralstyrt plattform.

Nettskyen er nå en realitet for mange bedrifter. Selv om det bare er noen få år siden teknologien ble ansett for å være ny og banebrytende beregnet for foregangsbedrifter, er den i dag standard løsning som inngår i IT-miljøet i de fleste organisasjoner.

Men hva mener vi egentlig når vi snakker om skyen? En av utfordringene med denne teknologien er at organisasjonene kan ha svært ulike tanker om hva som betegner skyen, og dette kan påvirke hvordan de vurderer fordelene.

For noen selskaper kan skyen fungere som en offentlig standardtjeneste, mens for andre betyr den en mer tilpasset privat eller lokal løsning. Og de har begge sine fordeler og ulemper, som ikke nødvendigvis overlapper hverandre.

Forstå de ulike fordelene ved nettskyen

I utgangspunktet er det noen få typiske fordeler som er felles for alle skytjenester. Modellen med bruksbasert betaling tilbys for eksempel av alle typer skytjenester, og bidrar til å redusere kostnadene samtidig som den gir økt fleksibilitet og skalerbarhet siden selskapene ikke er fastlåst til rigide avtaler.

Men utover dette har løsninger som offentlig, privat og lokal nettsky, også sine fordeler. For selskaper som velger offentlige skytjenester er det for eksempel driftssikre og fleksible tjenester samt et større geografisk utvalg som er de viktigste fordelene ved denne teknologien. For disse selskapene kan det også være svært lønnsomt å benytte seg av ressursene til noen av verdens største teknologiselskaper, slik som Amazon Web Services og Microsoft Azure.

På den andre siden kan private skytjenester gi bedrifter mye bedre styring over skytjenesten ettersom de kan utvikle en løsning som er spesialdesignet for nettopp dem. Og fordi ressursene ikke deles med andre, kan bedriftene være trygge på at de er sikret et svært høyt nivå når det kommer til viktige elementer personvern og sikkerhet.

Private lokale skyløsninger tilbyr også et stengt personvern, men disse tjenestene er dyrere. Disse tjenestene kan imidlertid skilte med fordeler som kort ventetid, og det kan være et viktig poeng for bedrifter der sanntidskommunikasjon er helt avgjørende.

Men hva hvis selskaper har behov for flere av disse fordelene? Hva kan gjøres for å sikre seg det beste fra de ulike skyløsningene og færrest av ulempene?

Kan vi forene skytjenestene?

Et alternativ er hybridskyen som forener offentlige og private skyer, og ofte omtales som «det beste fra begge verdener». Miljøer med flere typer skytjenester er i ferd med å bli svært utbredt. Særlig i store selskaper er det vanlig å kombinere flere skytjenester fra forskjellige skyleverandører i én og samme arkitektur, og for eksempel bruke flere leverandører til infrastruktur- (IaaS) og programvareløsninger (SaaS). Det finnes mange årsaker og kombinasjonsmåter. 

Forskning foretatt av analyseselskapet IDC på oppdrag fra Tieto (https://www.tieto.no/nyheter/nordiske-virksomheter-mangler-en-samlet-ove...) viser at over en tredjedel (37%) av store selskaper og virksomheter i de nordiske land har flere enn 10 IT-leverandører. Å håndtere et stort antall leverandører og skytjenester blir dermed en stadig større utfordring for mange virksomheter.

Dette er åpenbart en forholdsvis komplisert måte å styre skytjenester på - ulike leverandører har som regel egne krav og administrasjonspraksiser. Vi kan tydelig se et økende behov hos kunden for å ta tilbake styringen over hele skymiljøet.

For leverandøren av skytjenestene går utviklingen raskt om dagen. De fremste selskapene innen skytjenester, som Tieto, investerer i samkjøringen av hovedfunksjonene i de ulike skyløsningene, slik som overvåking, rapportering, fakturering, leverandøradministrasjon, styring av forsyningskjeden og så videre. Målet er å tilby kundene alle fordelene ved skyen fra de mest aktuelle teknologiene på en fleksibel måte. Og la kundene nyte følelsen av kontroll og oversikt.

Løsning som styrer flere skytjenester

Tieto har nylig lansert en løsning slik at organisasjoner kan navigere mellom flere skyer i samme miljø. Løsningen heter Tieto OneCloud, og der kan kundene samle både offentlige og private skytjenester på én sentralstyrt plattform.

Last ned Tieto OneCloud whitepaper her.

Share
Nyhet
Tieto lanserer OneCloud – samler alle fordelene ved skytjenester i én plattform
onecloud_ecosystem_640.jpg
Med OneCloud får du både private og offentlige skytjenester i én felles plattform som forvaltes sentralt.
Tieto lanserer OneCloud – samler alle fordelene ved skytjenester i én plattform

Mange virksomheter jobber daglig med å håndtere flere leverandører og økosystemer av skytjenester. Undersøkelser viser at over en tredjedel av store virksomheter bruker flere enn 10 forskjellige IT-leverandører for å møte ulike behov. Derfor lanserer Tieto nå OneCloud, en ny løsning som gjør det mulig for virksomheter å samle alle skytjenester, både private og offentlige, i én felles plattform som forvaltes sentralt.

I takt med den økende digitaliseringen finner virksomheter stadig nye og innovative måter å dra nytte av skyteknologi. For å maksimere fordelene av visse typer skytjenester, kombinert med å redusere eksponeringen mot én enkelt løsning, velger virksomheter i økende grad å benytte løsninger fra flere ulike leverandører. Forskning foretatt av analyseselskapet IDC på oppdrag fra Tieto (https://www.tieto.no/nyheter/nordiske-virksomheter-mangler-en-samlet-ove...) viser at over en tredjedel (37%) av store selskaper og virksomheter i de nordiske land har flere enn 10 IT-leverandører. Å håndtere et stort antall leverandører og skytjenester blir dermed en stadig større utfordring for mange virksomheter.

Tieto OneCloud kombinerer private skytjenester fra Tietos lokale datasentre i Norge, Sverige og Finland med offentlige skyløsninger fra ledende globale leverandører som Amazon Web Services og Microsoft Azure. Med Tieto OneCloud skal kundene få tilgang til alle ledende skyløsninger, uavhengig av økosystemer, uten å måtte låse seg til én bestemt teknologi.

- Med OneCloud hjelper vi våre kunder til å få bedre oversikt over sine skytjenester, samt at vi tilbyr en helt ny måte å administrere økosystemer fra ulike skyleverandører gjennom én enkelt løsning. Den lar kundene møte nye forretnings- og innovasjonsbehov på en enkel måte, slik at de kan benytte tiden på effektiv fornyelse av virksomheten, sier Christian Schøyen, leder for Tieto Norge.

En fleksibel og skalerbar skyløsning

Tieto OneCloud tilrettelegger for effektive, hybride skyløsninger som hjelper virksomheter til å møte kravene om rask innovasjon og vekst. Løsningen kan kobles til kundens eksisterende IT-infrastruktur og benytter åpne API-er for å muliggjøre at nye skyteknologier og innovasjoner raskt kan innføres.
- I dagens hurtige, digitale utvikling kreves løsninger som tilbyr skalerbarhet og nødvendig driftsmessig kontinuitet for å tilby best mulig service til sine kunder. OneCloud styrker Tietos spekter av skytjenester og vår evne til å støtte våre kunders virksomhetsfornyelse i Norden, sier Schøyen.

Ytterligere materiell:

Les mer om Tieto OneCloud: www.tieto.com/onecloud   
Last ned whitepaper: http://pages.tieto.com/LP-NO-XI-OneCloud_LP.DownloadPage.html

Kontaktpersoner for media:
Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: 93 00 26 00

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com).

Share

Tjenester

Vi er stolte av å kunne si at vi tilbyr den bredeste og mest omfattende cloud-porteføljen i Norden. Våre bransjespesifikke skyløsninger er basert på bransjeekspertise og hver enkelt bransjes krav og behov. Med våre integrasjonsfunksjoner og plattformer som er klare til bruk, kan du dra nytte av skyen allerede i dag. Vår seneste innovasjon, Tieto OneCloud, samler alle fordelene ved skytjenester i én plattform. Les om våre tjenester her:

Kunder

Tieto har nærmere 150 cloud-kunder. Kundeporteføljen vår består av store, nordiske selskaper, innen både det offentlige og private. Organisasjonene har valgt Tieto som partner i deres transformasjon mot en skybasert virksomhet.

Referanse
Tieto tar Hurtigruten ut i skyen
Hurtigruten Tieto
Hurtigruten har valgt Tieto som sin strategiske hosting-partner for å oppnå en moderne og helhetlig IT-tjeneste.
Tieto tar Hurtigruten ut i skyen

Hurtigruten har valgt Tieto som sin strategiske hosting-partner for å oppnå en moderne og helhetlig IT-tjeneste. Den nye avtalen omfatter ende-til-ende drift av samtlige kommersielle og administrative applikasjoner. Tietos løsninger bidrar til en kostnadsreduksjon på rundt 20 prosent med raskere skalering, forenklet systemadministrasjon og økt kostnadseffektivitet. Kontrakten har en verdi på opptil 130 millioner kroner over avtaleperioden.

- Tieto har tidligere levert vår hostingtjeneste, og vi har de siste årene vært tilfreds med leveransen. Når vi skulle ha ny hosting-plattform for de neste tre årene, var det derfor naturlig å utfordre eksisterende leverandør. Nye dynamiske skyløsninger og forenkling av teknologi skal understøtte våre ekspansive vekstmål for selskapet. Denne utfordringen har Tieto tatt, og de har tilbudt oss ny moderne teknologi til en tilfredsstillende pris og besparelse på dagens løsninger. Dette er vi fornøyd med og har store forventninger til leveransen. Samarbeidet med Tieto vil bli styrket i årene som kommer gjennom denne avtalen, sier Hans Jørgen Eliassen, ICT Director, Hurtigruten.
Tieto har siden 2011 driftet Hurtigrutens nettside og bookingsystem. Den nye skyløsningen skal sikre at Hurtigrutens kunder og deres ansatte får en skalerbar og rask IT-plattform, med tilgang til samtlige kommersielle og administrative verktøy. Inkludert i avtalen ligger også støtte for Hurtigrutens 12 skip og kontorer i 6 land.

 - Vi er svært fornøyd med å ha fått fornyet tillit hos Hurtigruten. Avtalen styrker vår posisjon i det norske markedet, og bekrefter at Tieto Cloud Server er en god løsning med fokus på fleksibilitet, kostnad og sikkerhet. Ved å flytte forretningskritiske IT-løsninger ut i skyen, viser Hurtigruten at de har ambisjoner og forståelse for fremtidsrettet IT og et ønske om økt digitalisering, sier Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway.

- Økt fokus på digitalisering endrer i høy hastighet måten vi gjør forretninger på. Det høye tempoet mange bedrifter i dag opplever, gjør at de er nødt til adoptere ny teknologi for å møte kundenes behov. Derfor tar flere og flere bedrifter steget ut i skyen. Tieto har gjennom den fire år lange kunderelasjonen opparbeidet dyp bransjekunnskap og forståelse for Hurtigrutens fremtidige IT-behov. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet på vei mot Hurtigrutens mål om å bli verdensledende innenfor Explorer-reiser, avslutter Helene Helvik, Head of Manufacturing, Retail & Logistics Norway.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway,
tel: +47 481 68 989, e-mail: christian.schoyen[at]tieto.com (christian.schoyen@tieto.com)

Hans Jørgen Eliassen, ICT Director, Hurtigruten
tel: +47 971 67 966, e-mail: hans.jorgen.eliassen[at]hurtigruten.com (hans.jorgen.eliassen@hurtigruten.com)

Helene Helvik, Head of Manufacturing, Retail, Logistics, Tieto Norway,
tel +47 900 11 386, e-mail: helene.helvik[at]tieto.com (helene.helvik@tieto.com)

Trude Martinsen Brun, Head of Marketing and Communication, Tieto Norway
tel: +47 905 52 823, e-mail: trude.brun[at]tieto.com (http://e/brunntru/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%2...)

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i mer enn 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Hurtigruten er den originale kystruten og har vært i drift siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, i Europa, på Spitsbergen og ved Grønland. www.hurtigruten.com

Helene Helvik
Head of Manufacturing, Retail, Logistics & Services, Norway
+4790011386
Share
Referanse
Fleksibilitet for skiftende forretningsbehov
kumpulainen-jukka-wartsila_640.gif
Wärtsilä har høye forventninger til partnerne sine; i tillegg til å levere pålitelige tjenester av høy kvalitet skal de også kunne tenke nytt og tjenesteorientert, være nyskapende, fleksible og komme med nye idéer.
Fleksibilitet for skiftende forretningsbehov
Wärtsilä har høye forventninger til partnerne sine; i tillegg til å levere pålitelige tjenester av høy kvalitet skal de også kunne tenke nytt og tjenesteorientert, være nyskapende, fleksible og komme med nye idéer.

- Tieto er oppriktig opptatt av behovene til virksomheten din. De har et godt utvalg av tjenester og foreslår proaktivt nye ting for oss. Vi anbefaler våre partnere å tilby omfattende tjenester, i tillegg til teknologisk ekspertise og kunnskap om hva som skjer i andre deler av verden, sier Jukka Kumpulainen, CIO i Wärtsilä.

Wärtsilä og Tieto begynte samarbeidet med kapasitetstjenester som omfattet SAP-infrastruktur og kritiske informasjonssystemer i 2010.

kumpulainen-jukka-wartsila_640.gif

- Samarbeidet med Tieto har fungert strålende. Fleksibiliteten var en viktig årsak til at vi har fortsatt samarbeidet med Tieto, oppsummerer Kumpulainen.

Wärtsilä benytter seg av flere partnere. Tietos rolle har utviklet seg til å bli stadig større i løpet av samarbeidet, og Kumpulainen ser på Tieto som en viktig partner for fremtiden. Når det gjelder den nye avtaleperioden, forventer Kumpulainen proaktiv innsats for å skape nye idéer, i tillegg til svært fleksibel tjenestekapasitet av høy kvalitet.

Skalerbar kapasitet for skiftende forretningsbehov

Kapasitetsløsningen Tieto Cloud Server, som leveres som en skytjeneste innenfor den nye avtalen, er en viktig drivfaktor for Wärtsilä.

- IT spiller en stadig viktigere rolle. Fordelene ved skalerbar kapasitet kommer virkelig til syne når vi må kunne gjennomføre raske endringer, sier Kumpulainen.

Wärtsilä opererer i over 200 byer og kommuner i 70 land. Vedlikeholdsoperasjonene i bedriften håndteres av deres egne ansatte, så produksjonsnettverket er også stort. Wärtsiläs IT-organisasjon har 230 ansatte. Selskapet har omtrent 100 ansatte i Finland, 70 i India og 40 i Kina.

- En bedrift som opererer på en så internasjonal skala, kan naturlig nok måtte håndtere plutselige endringer i kapasitetsbehovet over alt i verden. Ikke nok med det – blant annet kan omstruktureringer i virksomheten gjøre at situasjonen i bedriften endres raskt. Det største behovet for fleksibel kapasitet kommer imidlertid i form av at virksomhetsrelaterte behov har stadig kortere sykluser. Det betyr at vi må fortsette å prøve forskjellige alternativer og kunne utarbeide nye planer raskt, sier Kumpulainen.

Oppfyller behovene gjennom observasjon

I forbindelse med et nytt samarbeidsområde har Tietos UI-eksperter gått i dybden i Wärtsiläs nye virksomhetsbehov ved å selv dra ut og overvåke arbeidet som utføres på skip og ved kraftverk.

- Dette viser Tietos ønske om å forstå behovene våre. Vi streber etter å forbedre arbeidet i felten og å bruke IT i den forbindelse. Det er viktig for nøkkelpartnerne våre at de kan se med egne øyne hva som kan forbedres på stedet.

Felttjenester er etter Kumpulainens mening et godt eksempel på hvordan arbeidseffektivitet kan økes ved å bruke sanntidsforbindelser, noe som gjør at de kan levere bedre tjenester til kundene sine.

Kundefordeler fra interne tjenester og analyser

I årene som kommer, vil det være viktig for Wärtsilä  å forbedre det tjenesteorienterte aspektet ved det interne IT-tilbudet og forbedre kostnadseffektiviteten.

- I fremtiden forventer jeg at vi har produktifisert IT-tjenestene for å kunne benytte informasjonteknologi i våre egne forretningsaktiviteter. Vi forsøker å forbedre driftseffektiviteten ved å utvide bruken av interne systemer og tjenester til kundene våre og andre interesserte grupper.

Kumpulainen ser den økte betydningen av analyser som én av trendene som vil prege fremtiden.

- Ved å ta i bruk informasjonen vi har fått fra kundene våre, kan vi vurdere forretningsoperasjonene våre og tjenesteidéene vi tilbyr kundene, på en helt ny måte.

Tore Wettre Andreassen
Director, Technology Services & Modernization, Norway
+4799093434
Share
Referanse

Utforsk

Nyhet
Tieto lanserer OneCloud – samler alle fordelene ved skytjenester i én plattform
onecloud_ecosystem_640.jpg
Med OneCloud får du både private og offentlige skytjenester i én felles plattform som forvaltes sentralt.
Tieto lanserer OneCloud – samler alle fordelene ved skytjenester i én plattform

Mange virksomheter jobber daglig med å håndtere flere leverandører og økosystemer av skytjenester. Undersøkelser viser at over en tredjedel av store virksomheter bruker flere enn 10 forskjellige IT-leverandører for å møte ulike behov. Derfor lanserer Tieto nå OneCloud, en ny løsning som gjør det mulig for virksomheter å samle alle skytjenester, både private og offentlige, i én felles plattform som forvaltes sentralt.

I takt med den økende digitaliseringen finner virksomheter stadig nye og innovative måter å dra nytte av skyteknologi. For å maksimere fordelene av visse typer skytjenester, kombinert med å redusere eksponeringen mot én enkelt løsning, velger virksomheter i økende grad å benytte løsninger fra flere ulike leverandører. Forskning foretatt av analyseselskapet IDC på oppdrag fra Tieto (https://www.tieto.no/nyheter/nordiske-virksomheter-mangler-en-samlet-ove...) viser at over en tredjedel (37%) av store selskaper og virksomheter i de nordiske land har flere enn 10 IT-leverandører. Å håndtere et stort antall leverandører og skytjenester blir dermed en stadig større utfordring for mange virksomheter.

Tieto OneCloud kombinerer private skytjenester fra Tietos lokale datasentre i Norge, Sverige og Finland med offentlige skyløsninger fra ledende globale leverandører som Amazon Web Services og Microsoft Azure. Med Tieto OneCloud skal kundene få tilgang til alle ledende skyløsninger, uavhengig av økosystemer, uten å måtte låse seg til én bestemt teknologi.

- Med OneCloud hjelper vi våre kunder til å få bedre oversikt over sine skytjenester, samt at vi tilbyr en helt ny måte å administrere økosystemer fra ulike skyleverandører gjennom én enkelt løsning. Den lar kundene møte nye forretnings- og innovasjonsbehov på en enkel måte, slik at de kan benytte tiden på effektiv fornyelse av virksomheten, sier Christian Schøyen, leder for Tieto Norge.

En fleksibel og skalerbar skyløsning

Tieto OneCloud tilrettelegger for effektive, hybride skyløsninger som hjelper virksomheter til å møte kravene om rask innovasjon og vekst. Løsningen kan kobles til kundens eksisterende IT-infrastruktur og benytter åpne API-er for å muliggjøre at nye skyteknologier og innovasjoner raskt kan innføres.
- I dagens hurtige, digitale utvikling kreves løsninger som tilbyr skalerbarhet og nødvendig driftsmessig kontinuitet for å tilby best mulig service til sine kunder. OneCloud styrker Tietos spekter av skytjenester og vår evne til å støtte våre kunders virksomhetsfornyelse i Norden, sier Schøyen.

Ytterligere materiell:

Les mer om Tieto OneCloud: www.tieto.com/onecloud   
Last ned whitepaper: http://pages.tieto.com/LP-NO-XI-OneCloud_LP.DownloadPage.html

Kontaktpersoner for media:
Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: 93 00 26 00

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com).

Share
Last ned
Last ned

Kontakt oss

CAPTCHA
We use CAPTCHA test to tell humans and computers apart. Please mark the checkbox to submit the form.
Dele: