Innsikt

Alle virksomheter bør kunne dra nytte av nettskyen på en enkel måte. Nettskyen er, i likhet med big data, sosiale medier og internett, en sentral faktor for at kommende digitale økonomier skal lykkes. Den legger grunnlaget for tidligere utenkelige produkter og tjenester som forandrer hverdagen vår til det bedre.

Ja til mer innovasjon i kommunal sektor!
Ja til mer innovasjon i kommunal sektor!

Først av alt, det er godt å høre at det er fokus på dette fra regjeringen sin side. For at vi som innbyggere skal få en enklere hverdag i samspill med kommunen vår er det viktig at løsningene blir smartere.

En annen ting jeg ble veldig glad for å høre var at det nå øremerkes penger der kommunene kan søke om tilskudd til å investere i og lage nye løsninger. Det er kommunene som føler hvor skoen trykker og de er viktige i forhold til det å være med på å skape de gode løsningene.

Deling av løsninger mellom kommunene er også en god tanke. Har en kommune laget en god løsning burde det være en god idé å dele det gratis med naboen. Tanken er kjempegod! Samtidig lyser det her et rødt lys hos meg, basert på mange års jobbing med programvare!

Hvem eier den smarte løsningen?

Om 3 måneder, ett år eller to år kommer det behov for endringer i løsningen, det er en feil i løsningen eller det er rett og slett plattformendringer som gjør at det er behov for å endre/feilrette i løsningen.

  • Hvem ringer hvem?
  • Hvem fikser problemet?
  • Hvem betaler for utviklingen?

Dette må adresseres inn i prosessen. Om ikke løper vi risikoen at kommunen som kom på den gode løsningen blir sittende med et ansvar de ikke i utgangspunktet ønsket seg eller har evne eller kapasitet til å gjøre noe med.

4 tips til smidig digitalisering i kommunene

1. Samarbeid og spleis på innvesteringene tidlig og få til mer sammen

2. Samarbeid med helseorganisasjoner, pasientorganisasjoner, innbyggere, akademia og leverandører der kommunen kan være testbeds og fordel oppgaver

3. Husk at å dele gratis kanskje ikke egner seg for alt, men deling av kompetanse og erfaringer har også en verdi

4. Det finnes en meget velegnet anskaffelsesprosess for innovative anskaffelser, som også burde stimulere til innovasjon i kunde- og leverandørforhold

- Ja til innovasjon og deling, men la oss også adressere hvordan vi sammen kan legge opp til et løp for videre utvikling og forvaltning av de gode ideene!

Hvor bør man starte når man skal i gang med et digitaliseringsprosjekt? Hva må man tenke på? Last ned vår digitaliserings-sjekkliste.

 

Gunnar Nybø
Sales Director, Public, Healthcare and Welfare
+4795793132
Share
Innsikt
Riktig outsourcing øker it-sikkerheten
Riktig outsourcing øker it-sikkerheten

Kronikk publisert i Dagens Næringsliv onsdag 18. oktober, skrevet av Roger Schjerva, sjeføkonom, IKT-Norge og Gunnar Nybø, leder for offentlig sektor, Tieto

Sommeren 2017 rullet en IT-skandale i Sverige. Den svenske regjeringen ble hardt presset og flere statsråder måtte forlate sine poster. Dette ble utfallet etter at sensitiv informasjon kan ha kommet på avveie fra det svenske transporttilsynet. Helt konkret ble hemmelige identiteter til svenske sikkerhetsagenter, politiagenter og militære styrker tilgjengelig for eksterne konsulenter som manglet nødvendig sikkerhetsklarering. Saken vakte stor oppsikt internasjonalt og paralleller ble trukket til Watergate-skandalen.

I Norge har vi foreløpig ikke opplevd saker av like alvorlig karakter, men saken gir viktig læring knyttet til outsourcing: Manglende kontroll og oppfølging kan få svært alvorlige konsekvenser. Likevel mener vi at outsourcing, riktig implementert, er en av de beste metodene for myndighetene til å øke IT-sikkerheten og gi bedre og mer effektiv service til brukere og innbyggere.

I de senere år har outsourcing blitt stadig mer utbredt i offentlig sektor, med flere virksomheter som velger å outsource hele eller deler av IT-driften til eksterne leverandører. Dette har gjerne gått sammen med økt bruk av skytjenester. Nå kommer en politisk motreaksjon om at det offentlige skal ta tilbake mer av IT-driften i egen regi. Denne bør ikke få gjennomslag. Den totale andelen av outsourcing innen IT er trolig  svært lav. Basert på anslag fra Statens Servicecenter i Sverige går mindre to prosent av IT-kostnadene til outsourcing. Og det er liten grunn til å tro at andelen er høyere i Norge. Dermed går mange offentlige virksomheter glipp av muligheten til bruke ressurser – og skattepenger – mer effektivt.

Et argument som ofte er brukt mot outsourcing er at brukerne får mindre kontroll, spesielt når utenlandske borgere er involvert. Vi mener at dette er en svak argumentasjon. Når lover brytes og kontroll mislykkes, kan konsekvensene bli alvorlige uansett hvordan du velger å drive din IT eller i hvilket land dataene håndteres. Det handler primært om lederskap, ikke outsourcing. Tvert imot er outsourcing en utmerket modell for å øke informasjon og kontroll i offentlige virksomheter. De som tror at du har mer kontroll og bedre beskyttelse bare fordi du kan se på serverne selv og harddiskene, lurer seg selv. Faktisk er den beste måten å både øke IT-sikkerheten og sikre tilgjengeligheten, å ta i bruk en organisasjon som spesialiserer seg på dette - og i tillegg gjør den i stor skala med de nødvendige ferdighetene.

Verken offentlig sektor eller norsk IT-næring kan bli konkurransedyktig uten bruk av outsourcing. Offentlige virksomheter kan ikke opprettholde kostnadseffektiv drift ved å løse alt selv. De vil mangle kompetanse og falle akterut i den raske teknologiske utviklingen som finner sted. Det gjelder ikke bare nye teknologier med stadig flere sammenhengende løsninger, skyttjenester eller nye tjenester for borgerne, men også parallell utvikling av nye og avanserte sikkerhetstrusler.

Ansvar og kontroll kan aldri outsources. Myndighetene må selvfølgelig ha kontroll over hvordan og hvor informasjonen lagres og etablere nødvendige sikkerhetsforanstaltninger og avtaler. Vi i IT-bransjen gjør vår del for å sikre at dette skjer i nær dialog med våre kunder, og vi kan levere det sikkerhetsnivået som kunden ønsker

Tidligere i september oppnevnte Regjeringen et IKT-sikkerhetsutvalg. Utvalgets oppgave er å se på regelverk og organisering innenfor IKT-sikkerhet. Målsettingen er økt IKT-sikkerhet. Dette er et prisverdig tiltak. Utvalget skal levere sin utredning i desember 2018, men det er mange nye tiltak som skal innføres før den tid, blant annet må alle følge opp de nye personvernreglene til EU.

Det som gikk galt i Sverige vil bli diskutert i lang tid fremover, og lærdom av erfaringer er avgjørende for det videre arbeidet med digitalisering og IT-sikkerhet også i Norge.  Men en ting er sikkert: outsourcing er ikke problemet, men en vesentlig del av løsningen dersom Regjeringen skal lykkes med ambisjonen om å gjøre Norge til et verdens mest innovative land, slik det sto i regjeringserklæringen fra 2013. 

Share
Endringsentusiasten
Endringsentusiasten

«Norske kommuner må, med strek under må, skille mellom applikasjon og informasjon når de legger digitale strategier.»

Tonje Kristin Nordli, Head of Municipality i Tieto, har bakgrunn fra blant annet offentlig forvaltning og er brennende engasjert i hvor stort samfunnsnyttig potensial som ligger i den digitale transformasjonen vi nå er midt inne i.

Fra vugge til grav
Bor du i Norge, bor du i en kommune. Du kan aldri unnslippe den, bare bytte, men forholdet går begge veier: Den kan heller aldri unnslippe deg. Tvert i mot er den pliktig til å gjøre livet ditt så enkelt og behagelig som mulig med de rammene den har, uansett merke, modell eller tilstand. Det sier seg selv at det ikke er enkelt å være kommune.

«Etter å ha jobbet så mye og så lenge med kommuner rundt om i Norge, må jeg bare si at jeg har en enorm respekt for det arbeidet de som jobber der, gjør hver eneste dag, ofte med svært trange rammer», forteller Nordli, «det er også derfor jeg er så opptatt av å hjelpe dem til å bli enda bedre ved å bruke smarte digitaliserte prosesser og tjenester.»

Kunsten å bygge et kinderegg
En stor utfordring når man jobber med komplekse offentlige systemer, som i en kommune, er at du lager løsninger for tre ulike målgrupper som alle har ulike behov: innbyggerne, de ansatte og beslutningstakerne. Alle disse er like viktige, og utfordringen er å tilfredsstille alles interesser. For eksempel er den jevne bruker kun interessert i at løsningen er enkel og fungerer, de ansatte ønsker å spare tid og frustrasjon, og beslutningstakerne vil ha noe som er effektivt og aller helst kostnadsbesparende.

«Et vanlig problem når man introduserer nye systemer og løsninger, er at brukere rett og slett ikke tar det i bruk, enten fordi det ikke svarer til behovet deres, eller fordi det kompliserer det som før var enkelt», sier Nordli og fortsetter: «Et eksempel jeg bruker ofte, er noe så enkelt som det å skulle melde et barn ut av SFO. Tidligere kunne man bare gi lederen en lapp og anse saken som løst, selv om det utløste mange handlinger i etterkant for SFO og skoleadministrasjonen. For brukeren, altså den foresatte, var imidlertid dette systemet veldig enkelt og greit å forholde seg til. Skal du bytte ut denne lappen med en digital løsning i stedet, må løsningen du tilbyr, oppleves som like enkel eller ha fordeler man er villig til å ofre litt innsats for. Det er ikke nok at den digitale løsningen har soleklare fordeler for SFO og administrasjonen, den må også ha en nytteverdi for alle involverte, også sluttbruker. Slike fordeler kan være enklere tilgang til ressurser som historikk, kontaktpersoner og lignende.»

Smartere kommuner
De siste årene har begreper som smart city, smart IT og smart society blitt stadig vanligere i rådhusene rundt om i landet. Alle vil ha det, men slett ikke alle vet hvordan de skal få det til. Nordli er opptatt av at smart ikke bare blir nok et ord man slenger rundt seg med, men et man faktisk tar konsekvensen av.

«Det er blitt sagt at et system aldri kan bli smartere enn dem som bruker det, men det er ikke helt sant. De virkelig gode systemene er smartere enn brukerne i den forstand at de greier å forutse at brukerne av og til ikke er smarte, om du skjønner hva jeg mener», forteller hun og fortsetter: «De virkelig smarte systemene tar høyde for at mennesker er – vel – mennesker med alle sine feil og mangler. Dette er viktig innsikt når du skal skape ekte smarte systemer: Folk er ikke interessert i systemet ditt – de vil bare ha noe som fungerer og er enkelt å forholde seg til.».

Share

Tjenester

Vi er stolte av å kunne si at vi tilbyr den bredeste og mest omfattende cloud-porteføljen i Norden. Våre bransjespesifikke skyløsninger er basert på bransjeekspertise og hver enkelt bransjes krav og behov. Med våre integrasjonsfunksjoner og plattformer som er klare til bruk, kan du dra nytte av skyen allerede i dag. Vår seneste innovasjon, Tieto OneCloud, samler alle fordelene ved skytjenester i én plattform. Les om våre tjenester her:

Kunder

Tieto har nærmere 150 cloud-kunder. Kundeporteføljen vår består av store, nordiske selskaper, innen både det offentlige og private. Organisasjonene har valgt Tieto som partner i deres transformasjon mot en skybasert virksomhet.

Referanse
Tieto tar Hurtigruten ut i skyen
Hurtigruten Tieto
Hurtigruten har valgt Tieto som sin strategiske hosting-partner for å oppnå en moderne og helhetlig IT-tjeneste.
Tieto tar Hurtigruten ut i skyen

Hurtigruten har valgt Tieto som sin strategiske hosting-partner for å oppnå en moderne og helhetlig IT-tjeneste. Den nye avtalen omfatter ende-til-ende drift av samtlige kommersielle og administrative applikasjoner. Tietos løsninger bidrar til en kostnadsreduksjon på rundt 20 prosent med raskere skalering, forenklet systemadministrasjon og økt kostnadseffektivitet. Kontrakten har en verdi på opptil 130 millioner kroner over avtaleperioden.

- Tieto har tidligere levert vår hostingtjeneste, og vi har de siste årene vært tilfreds med leveransen. Når vi skulle ha ny hosting-plattform for de neste tre årene, var det derfor naturlig å utfordre eksisterende leverandør. Nye dynamiske skyløsninger og forenkling av teknologi skal understøtte våre ekspansive vekstmål for selskapet. Denne utfordringen har Tieto tatt, og de har tilbudt oss ny moderne teknologi til en tilfredsstillende pris og besparelse på dagens løsninger. Dette er vi fornøyd med og har store forventninger til leveransen. Samarbeidet med Tieto vil bli styrket i årene som kommer gjennom denne avtalen, sier Hans Jørgen Eliassen, ICT Director, Hurtigruten.
Tieto har siden 2011 driftet Hurtigrutens nettside og bookingsystem. Den nye skyløsningen skal sikre at Hurtigrutens kunder og deres ansatte får en skalerbar og rask IT-plattform, med tilgang til samtlige kommersielle og administrative verktøy. Inkludert i avtalen ligger også støtte for Hurtigrutens 12 skip og kontorer i 6 land.

 - Vi er svært fornøyd med å ha fått fornyet tillit hos Hurtigruten. Avtalen styrker vår posisjon i det norske markedet, og bekrefter at Tieto Cloud Server er en god løsning med fokus på fleksibilitet, kostnad og sikkerhet. Ved å flytte forretningskritiske IT-løsninger ut i skyen, viser Hurtigruten at de har ambisjoner og forståelse for fremtidsrettet IT og et ønske om økt digitalisering, sier Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway.

- Økt fokus på digitalisering endrer i høy hastighet måten vi gjør forretninger på. Det høye tempoet mange bedrifter i dag opplever, gjør at de er nødt til adoptere ny teknologi for å møte kundenes behov. Derfor tar flere og flere bedrifter steget ut i skyen. Tieto har gjennom den fire år lange kunderelasjonen opparbeidet dyp bransjekunnskap og forståelse for Hurtigrutens fremtidige IT-behov. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet på vei mot Hurtigrutens mål om å bli verdensledende innenfor Explorer-reiser, avslutter Helene Helvik, Head of Manufacturing, Retail & Logistics Norway.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway,
tel: +47 481 68 989, e-mail: christian.schoyen[at]tieto.com (christian.schoyen@tieto.com)

Hans Jørgen Eliassen, ICT Director, Hurtigruten
tel: +47 971 67 966, e-mail: hans.jorgen.eliassen[at]hurtigruten.com (hans.jorgen.eliassen@hurtigruten.com)

Helene Helvik, Head of Manufacturing, Retail, Logistics, Tieto Norway,
tel +47 900 11 386, e-mail: helene.helvik[at]tieto.com (helene.helvik@tieto.com)

Trude Martinsen Brun, Head of Marketing and Communication, Tieto Norway
tel: +47 905 52 823, e-mail: trude.brun[at]tieto.com (http://e/brunntru/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%2...)

Tieto er det største IT-tjenesteselskapet i Norden, og leverer løsninger og tjenester som dekker hele IT-livssyklusen. Vi tilbyr også globale produktutviklingstjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom bransjekunnskap, teknologisk visjon og innovativ tenkning ønsker Tieto å inspirere og utfordre våre kunder til å finne nye måter å utvikle sin virksomhet på. Basert på en sterk nordisk arv, kombinerer Tieto global kunnskap med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og sysselsetter over 13 000 eksperter i mer enn 20 land. Omsetningen er på om lag 1,5 milliarder euro. Tietos aksjer er notert på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.no

Hurtigruten er den originale kystruten og har vært i drift siden 1893. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs den unike norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, i Europa, på Spitsbergen og ved Grønland. www.hurtigruten.com

Share
Referanse
Fleksibilitet for skiftende forretningsbehov
kumpulainen-jukka-wartsila_640.gif
Wärtsilä har høye forventninger til partnerne sine; i tillegg til å levere pålitelige tjenester av høy kvalitet skal de også kunne tenke nytt og tjenesteorientert, være nyskapende, fleksible og komme med nye idéer.
Fleksibilitet for skiftende forretningsbehov
Wärtsilä har høye forventninger til partnerne sine; i tillegg til å levere pålitelige tjenester av høy kvalitet skal de også kunne tenke nytt og tjenesteorientert, være nyskapende, fleksible og komme med nye idéer.

- Tieto er oppriktig opptatt av behovene til virksomheten din. De har et godt utvalg av tjenester og foreslår proaktivt nye ting for oss. Vi anbefaler våre partnere å tilby omfattende tjenester, i tillegg til teknologisk ekspertise og kunnskap om hva som skjer i andre deler av verden, sier Jukka Kumpulainen, CIO i Wärtsilä.

Wärtsilä og Tieto begynte samarbeidet med kapasitetstjenester som omfattet SAP-infrastruktur og kritiske informasjonssystemer i 2010.

kumpulainen-jukka-wartsila_640.gif

- Samarbeidet med Tieto har fungert strålende. Fleksibiliteten var en viktig årsak til at vi har fortsatt samarbeidet med Tieto, oppsummerer Kumpulainen.

Wärtsilä benytter seg av flere partnere. Tietos rolle har utviklet seg til å bli stadig større i løpet av samarbeidet, og Kumpulainen ser på Tieto som en viktig partner for fremtiden. Når det gjelder den nye avtaleperioden, forventer Kumpulainen proaktiv innsats for å skape nye idéer, i tillegg til svært fleksibel tjenestekapasitet av høy kvalitet.

Skalerbar kapasitet for skiftende forretningsbehov

Kapasitetsløsningen Tieto Cloud Server, som leveres som en skytjeneste innenfor den nye avtalen, er en viktig drivfaktor for Wärtsilä.

- IT spiller en stadig viktigere rolle. Fordelene ved skalerbar kapasitet kommer virkelig til syne når vi må kunne gjennomføre raske endringer, sier Kumpulainen.

Wärtsilä opererer i over 200 byer og kommuner i 70 land. Vedlikeholdsoperasjonene i bedriften håndteres av deres egne ansatte, så produksjonsnettverket er også stort. Wärtsiläs IT-organisasjon har 230 ansatte. Selskapet har omtrent 100 ansatte i Finland, 70 i India og 40 i Kina.

- En bedrift som opererer på en så internasjonal skala, kan naturlig nok måtte håndtere plutselige endringer i kapasitetsbehovet over alt i verden. Ikke nok med det – blant annet kan omstruktureringer i virksomheten gjøre at situasjonen i bedriften endres raskt. Det største behovet for fleksibel kapasitet kommer imidlertid i form av at virksomhetsrelaterte behov har stadig kortere sykluser. Det betyr at vi må fortsette å prøve forskjellige alternativer og kunne utarbeide nye planer raskt, sier Kumpulainen.

Oppfyller behovene gjennom observasjon

I forbindelse med et nytt samarbeidsområde har Tietos UI-eksperter gått i dybden i Wärtsiläs nye virksomhetsbehov ved å selv dra ut og overvåke arbeidet som utføres på skip og ved kraftverk.

- Dette viser Tietos ønske om å forstå behovene våre. Vi streber etter å forbedre arbeidet i felten og å bruke IT i den forbindelse. Det er viktig for nøkkelpartnerne våre at de kan se med egne øyne hva som kan forbedres på stedet.

Felttjenester er etter Kumpulainens mening et godt eksempel på hvordan arbeidseffektivitet kan økes ved å bruke sanntidsforbindelser, noe som gjør at de kan levere bedre tjenester til kundene sine.

Kundefordeler fra interne tjenester og analyser

I årene som kommer, vil det være viktig for Wärtsilä  å forbedre det tjenesteorienterte aspektet ved det interne IT-tilbudet og forbedre kostnadseffektiviteten.

- I fremtiden forventer jeg at vi har produktifisert IT-tjenestene for å kunne benytte informasjonteknologi i våre egne forretningsaktiviteter. Vi forsøker å forbedre driftseffektiviteten ved å utvide bruken av interne systemer og tjenester til kundene våre og andre interesserte grupper.

Kumpulainen ser den økte betydningen av analyser som én av trendene som vil prege fremtiden.

- Ved å ta i bruk informasjonen vi har fått fra kundene våre, kan vi vurdere forretningsoperasjonene våre og tjenesteidéene vi tilbyr kundene, på en helt ny måte.

Share
Referanse

Utforsk

Nyhet
Tieto lanserer OneCloud – samler alle fordelene ved skytjenester i én plattform
onecloud_ecosystem_640.jpg
Med OneCloud får du både private og offentlige skytjenester i én felles plattform som forvaltes sentralt.
Tieto lanserer OneCloud – samler alle fordelene ved skytjenester i én plattform

Mange virksomheter jobber daglig med å håndtere flere leverandører og økosystemer av skytjenester. Undersøkelser viser at over en tredjedel av store virksomheter bruker flere enn 10 forskjellige IT-leverandører for å møte ulike behov. Derfor lanserer Tieto nå OneCloud, en ny løsning som gjør det mulig for virksomheter å samle alle skytjenester, både private og offentlige, i én felles plattform som forvaltes sentralt.

I takt med den økende digitaliseringen finner virksomheter stadig nye og innovative måter å dra nytte av skyteknologi. For å maksimere fordelene av visse typer skytjenester, kombinert med å redusere eksponeringen mot én enkelt løsning, velger virksomheter i økende grad å benytte løsninger fra flere ulike leverandører. Forskning foretatt av analyseselskapet IDC på oppdrag fra Tieto (https://www.tieto.no/nyheter/nordiske-virksomheter-mangler-en-samlet-ove...) viser at over en tredjedel (37%) av store selskaper og virksomheter i de nordiske land har flere enn 10 IT-leverandører. Å håndtere et stort antall leverandører og skytjenester blir dermed en stadig større utfordring for mange virksomheter.

Tieto OneCloud kombinerer private skytjenester fra Tietos lokale datasentre i Norge, Sverige og Finland med offentlige skyløsninger fra ledende globale leverandører som Amazon Web Services og Microsoft Azure. Med Tieto OneCloud skal kundene få tilgang til alle ledende skyløsninger, uavhengig av økosystemer, uten å måtte låse seg til én bestemt teknologi.

- Med OneCloud hjelper vi våre kunder til å få bedre oversikt over sine skytjenester, samt at vi tilbyr en helt ny måte å administrere økosystemer fra ulike skyleverandører gjennom én enkelt løsning. Den lar kundene møte nye forretnings- og innovasjonsbehov på en enkel måte, slik at de kan benytte tiden på effektiv fornyelse av virksomheten, sier Christian Schøyen, leder for Tieto Norge.

En fleksibel og skalerbar skyløsning

Tieto OneCloud tilrettelegger for effektive, hybride skyløsninger som hjelper virksomheter til å møte kravene om rask innovasjon og vekst. Løsningen kan kobles til kundens eksisterende IT-infrastruktur og benytter åpne API-er for å muliggjøre at nye skyteknologier og innovasjoner raskt kan innføres.
- I dagens hurtige, digitale utvikling kreves løsninger som tilbyr skalerbarhet og nødvendig driftsmessig kontinuitet for å tilby best mulig service til sine kunder. OneCloud styrker Tietos spekter av skytjenester og vår evne til å støtte våre kunders virksomhetsfornyelse i Norden, sier Schøyen.

Ytterligere materiell:

Les mer om Tieto OneCloud: www.tieto.com/onecloud   
Last ned whitepaper: http://pages.tieto.com/LP-NO-XI-OneCloud_LP.DownloadPage.html

Kontaktpersoner for media:
Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: 93 00 26 00

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com).

Share
Last ned
Last ned

Kontakt oss

Dele: