Cloud Maturity Index 2017: Norske virksomheter kommer seg ikke raskt nok opp i skyen – taper konkurransekraft til Sverige og Finland

Skytjenester er på full fart inn i norske virksomheter, men vi er fremdeles mindre modne enn våre svenske og finske naboer. Dette kommer frem i årets Cloud Maturity Index, en undersøkelse utført på vegne av Tieto og VMware.

- Nå må norske virksomheter våkne. God bruk av skytjenester reduserer kostnader, samtidig som inntektene og innovasjonstakten øker. Denne undersøkelsen viser at vi må sette opp farten – både innen privat og offentlig sektor. Det finnes mange gode strategier, men vi må iverksette dem nå hvis vi skal henge med i konkurransen fremover, sier Christian Schøyen, country manager i Tieto Norge.

Økt skymodenhet
Sammenlignet med 2015 har skymodenheten i Norge, Sverige og Finland økt i alle bransjer. Finske og svenske virksomheter har en høyere gjennomsnittlig skymodenhet enn sine norske konkurrenter. Men Norge tar innpå, og har økt sin modenhet betydelig de siste to årene. Investeringsveksten i skylagring har vært rundt 20 prosent årlig i alle land i samme periode, og mer enn fire av fem organisasjoner i Norge, Sverige og Finland bruker skytjenester.

- Det er tydelig at skytjenester i større grad har blitt en integrert del av effektiv IT-drift for bedrifter over hele Norden. Skymodne organisasjoner ser på skytjenester som et viktig bidrag for å takle utfordringen med å optimalisere kostnadene, samtidig som de øker innovasjonstakten og genererer nye inntekter. Men fortsatt er det for få som bruker skytjenestenes fulle potensial på denne måten, sier Schøyen.

Halvparten på grunnleggende nivå
Studien viser også at en skymoden organisasjon gjennomsnittlig har 21 prosent lavere kostnader til daglig IT-drift, og har en 29 prosent større andel av IT-budsjettet tilgjengelig for innovasjon og endringer. Likevel har en av ti, eller 11 prosent, av organisasjonene ikke innført skytjenester i det hele tatt, og kan betraktes som umodne i skyen, mens de fleste organisasjonene (46%) er på et grunnleggende nivå.

Finansnæringen leder an – men offentlig sektor og industri tar innpå
Av de fem viktigste sektorene som dekkes av undersøkelsen, har finansnæringen den høyeste skymodenheten. Dette er det samme resultat som ved forrige undersøkelse i 2015. Men i motsetning til for to år siden, har forskjellene mellom sektorene blitt betydelig mindre. Sektorene med lavest poengsum, slik som industribedrifter og det offentlige, har nå høyest vekst.

- Industrisektoren står overfor flere utfordringer, og sammen med utviklingen av internett og "Industri 4.0," er det et tydelig behov for å modernisere IT-porteføljen med en større andel eksterne former for levering og produksjon. Dette er en drivkraft for økt bruk av skytjenester. Offentlig sektor har også modnet, men henger fortsatt etter. Dette skyldes delvis manglende intern IT-kapasitet, men også utfordringer med å tiltrekke seg kompetansen som kreves for å bruke og utvikle mer moderne IT-produksjonsformer og servicemodeller, sier Schøyen.

Sikkerhet og regulatoriske krav største barrierer
De største barrierene for bruk av skytjenester blant mindre modne organisasjoner er sikkerhet og regulatoriske krav. Hos de mer skymodne organisasjonene oppleves dette som betydelig mindre hindringer. Den største hindringen for skymodne organisasjoner er utfordringer knyttet til å integrere skytjenester med den eksisterende porteføljen.

Last ned rapporten her: 

http://pages.tieto.com/Cloud-Maturity-Index-2017.html 

Lær mer om fordelene ved skyløsninger

Ønsker du å oppnå bedre evne til å støtte utvikling, innovasjon og organisatoriske endringer, eller ønsker du lavere driftskostnader? Vi inviterer til webinar den 19. juni hvor vi forklarer hvordan alt dette kan oppnås.

http://pages.tieto.com/2017-06-Cloud-webinar.html

Om Tieto

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Om Cloud Maturity Index

Cloud Maturity Index er basert på en undersøkelse og intervju med 258 bedrifter i privat og offentlig sektor i Sverige, Finland og Norge. Last ned rapporten her.

Publiseringsdato: 
08 Juni 2017
Share