Digitale Gardermoen inngår strategisk samarbeid med Tieto Norge

Digitale Gardermoen IS (DGI) har valgt Tieto Norge som leverandør av ny leveranseplattform for sine seks eierkommuner. Hovedambisjonene med avtalen er å etablere et fundament for å ivareta kommunenes fremtidige behov knyttet til digitalisering av innbyggertjenester, effektivisering av arbeidsprosesser, og klargjøre for døgnåpen forvaltning. Avtalen har en verdi på ca 200 MNOK over fire år, med en opsjon på ytterligere fire år. 

Tieto skal fra 2017 utføre IKT-driften på vegne av DGI overfor kommunene på øvre Romerike. DGI vil være ansvarlig for forvaltning av den nye leveranseplattformen. Automatisering, fleksibiliet og innovasjon er stikkord for den nye leveranseplattformen for å etablere brukervennlige innbyggertjenester.

- Vi styrker med denne avtalen vår kompetanse på nye områder slik at vi fremover i enda større grad kan bidra til at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til digitalisering og videreutvikling. Samarbeidet med Tieto muliggjør raskere innovasjon og økt smidighet, og skal sikre at kommunenes ansatte og innbyggere får tilgang på brukervennlige, moderne og fleksible, digitale løsninger, sier Odd Ruud, adm.dir. i DGI.

Formålet med samarbeidet er å sikre at kommunene oppnår standardiserte, stabile, sikre og skalerbare tjenester. Tjenestene skal dekke både dagens og morgendagens behov, ikke minst fordi det stilles stadig større krav fra brukerne om at de skal kunne ha enkel tilgang når som helst, fra hvor som helst, på hva som helst – samtidig som sikkerheten for å kunne muliggjøre dette blir ivaretatt. Avtalen innebærer at det etableres et langsiktig samarbeid med en leverandør som også forventes å være en reell innovasjonspartner.

- Vi er veldig stolte av å bli valgt som partner og gleder oss veldig til å skape verdier for innbyggere og brukere. Samtidig vil vi berømme DGI for at de våger å uttrykke høye ambisjoner på vegne av innbyggerne slik at de kan bli en ekte foregangsregion innen digitale tjenester, sier Christian Schøyen, leder av Tieto Norge.

Leverenseplattformen er bygget på Tieto OneCloud, en skybasert plattform som består av hybride løsninger fra et utvalg dedikerte private skytjenester fra Tietos norske datasenter kombinert med globale skyløsninger (public cloud). Tieto har en meget sterk posisjon og erfaring med tilsvarende prosjekter i Sverige og Finland.

Moderniseringen av leveranseplattformen er et stort løft for kommunene på øvre Romerike. Dagens leveranseplattform er basert på en datahall som ble etablert for mer enn 10 år siden. Mye av dette utstyret begynner å bli gammelt og det er behov for store investeringer for å møte dagens og fremtidens krav. For å sikre at den nye leveranseplattformen er fleksibel og fremtidsrettet nok, har kommunene besluttet å kjøpe den som en tjeneste fremfor å oppgradere dagens datahall.

Kontaktpersoner for media:
Knut Ekern, Head of Marketing and Communications, Tieto, Telefon: 930 02 600, knut.ekern@tieto.com
Odd Ruud, adm.dir., DGI, Telefon: 926 03 999

Tieto OneCloud:

· Pressemelding: Tieto lanserer OneCloud (https://www.tieto.no/nyheter/tieto-lanserer-onecloud-samler-alle-fordele...)
· Tieto OneCloud campaign site (http://campaigns.tieto.com/onecloud)
· Tieto OneCloud - the one cloud solution (Video) (https://www.youtube.com/watch?v=mUx45fW507o)
· OneCloud Whitepaper (http://pages.tieto.com/LP-NO-XI-OneCloud_LP.DownloadPage.html)

Digitale Gardermoen IS er et samarbeid mellom seks kommuner på øvre Romerike, og er et strategisk instrument for at kommunene skal nå sine servicemål for ansatte, innbyggere og næringsliv. Digitale Gardermoen IS har ca 40 ansatte fordelt på drift, teknologi, prosjekt og rådgivning. Selskapet har siden 2005 levert informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine seks eierkommuner. Selskapet bidrar med kompetanse og ressurser slik at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til realisering av gevinster.   

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. www.tieto.no

Publiseringsdato: 
03 Januar 2017
Share