Norskutviklet teknologi spiller en nøkkelrolle i digitaliseringen av statsadministrasjonen i Finland

De finske regjeringskontorene og Tieto har igangsatt implementeringen av en felles dokumenthåndterings- og saksbehandlingsløsning for landets ulike departementer. I løpet av våren 2018 har systemet blitt satt i drift i Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Miljøverndepartementet. Oppdraget er et av de viktigste digitaliseringsprosjektene innen offentlig sektor i Finland, og et viktig skritt i fornyelsen av statlig administrasjonsvirksomhet.

I første fase inneholder systemet fil- og dokumenthåndtering, elektronisk signatur og arkivering. Hensikten er å digitalisere og strømlinjeforme departementets saksbehandling og øke åpenheten i beslutningsprosessen.

Etter fase to vil løsningen ha blitt implementert av totalt 11 departementer. Dette introduserer også muligheten for å bruke systemet via mobiltelefon, digital møtehåndtering og et nytt støttesystem for offentlige beslutningsprosesser. Løsningen er basert på Tietos Public 360, en norskutviklet standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkivering i offentlig forvaltning, brukt av over 700 offentlige enheter i Norden.

- Den første fasen av prosjektet for å utvikle regjeringens saksbehandling er levert på planlagt tidsplan. Implementeringen innebærer store endringeri virksomheten, noe som muliggjør et mer effektivt samarbeid mellom ulike departementer, sier Gunnar Nybø, leder for offenltig sektor i Tieto Norge.

- Fornyelsen av regjeringens saksbehandling er et av de største digitaliseringsprosjektene i Finland. Prosjektet er et viktig skritt mot en digital bedriftskultur i statsadministrasjonen, sier Janne Kerkelä, leder ved ministerkabinettet.

Statens regjeringskontor, Statens senter for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (Valtori) og Tieto inngikk en avtale om digitalisering av dokument- og saksbehandling i landets myndigheter og departementer i februar 2017. Avtalen løper til 2020.

Kontakt for ytterligere informasjon:
Knut Ekern, Tieto Norge, tel: 93 00 26 00, epost: knut.ekern@tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 
 

Publiseringsdato: 
25 Mai 2018
Share

Kontakt

Gunnar Nybø
Sales Director, Public, Healthcare and Welfare
+4795793132
gunnar.nybo@tieto.com