Tieto digitaliserer svensk universitet

Tieto har blitt valgt av Universitetet i Gävle til å levere en ny løsning for dokumenthåndtering. Avtalen innebærer at Tieto leverer en norskutviklet, standardisert løsning for dokumenthåndtering, saksbehandling og dokumentkontroll som digitaliserer og hever kvaliteten på forvaltningen av styringsdokumenter. Målet er å forenkle det daglige arbeidet for rundt 700 ansatte.

Den nye løsningen Public 360° vil støtte innføringen av et integrert styringssystem ved Universitetet i Gävle, et universitet med ca 17 000 studenter. Avtalen gjelder for fire år.

- Et moderne universitet trenger digitale verktøy for å støtte det daglige arbeidet på best mulig måte. Tietos løsning gjør det enkelt for alle medarbeidere ved universitetet for å administrere styringsdokumenter og samtidig være sikker på at informasjonen er relevant og tidsriktig, sier Maria Sörby, kontorsjef ved Universitetet i Gävle.

Public 360° benyttes av flere enn 600 offentlige selskaper i Norden. Løsningen sørger for at de ansatte alltid har tilgang til siste godkjente versjon av dokumentene, for eksempel regler, forskrifter og interne prosedyrer. Systemet gjør det også dokumenter enkelt kan distribueres og publiseres i ulike kanaler, for eksempel, via intranettet. Den støtter også bakover i tid, slik at ansatte lett kan se hvilke regler som gjelder for en viss periode.

Tieto allerede leverer Public 360° til fem andre universiteter og vant kontrakten med Universitetet i Gävle i konkurranse med en rekke andre aktører.

- Vi er stolte av å kunne digitalisere universitets- og høyskolesektoren i Sverige. Det er veldig stimulerende at Universitetet i Gävle gir oss tillit for modernisering av deres informasjonshåndtering og systemstøtte for viktige prosesser, sier Gunnar Nybø, leder for offentlig sektor, Tieto Norge.

Kontaktpersoner for media:

Knut Ekern, Tieto Norge
tel: 930 02 600, epost: knut.ekern@tieto.no

 (knut.ekern@tieto.no)Maria Sörby, Förvaltningschef, Högskolan i Gävle
tel: +46- 26-648585, epost: maria.sorby@hig.se

 (maria.sorby@hig.se)Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com).

Publiseringsdato: 
20 April 2017
Share