Tieto Norge med 16 prosent vekst i andre kvartal

Det nordiske IT-selskapet Tieto økte omsetningen med 3 prosent i andre kvartal 2017. I Norge oppnådde selskapet en vekst på 16 prosent, med sterk utvikling innen IT-tjenestedrift og bransjespesifikke løsninger for offentlig sektor, inkludert helse- og velferdssektoren. Den sterke veksten fremkommer i Tietos kvartalsrapport publisert fredag 21. juli 2017.

Tietos driftsresultat (EBIT), eksklusive ekstraordinære poster, ble 35,6 (35,8) millioner euro for kvartalet. Resultatmarginen endte på 9,2 prosent.

– Vi opplevde et godt kvartal med underliggende vekst for alle tjenesteområder. Høydepunkter i andre kvartal inkluderer flere nye, viktige kontrakter i våre kjernemarkeder. Jeg er fornøyd med våre aktive bidrag til digitaliseringen av det nordiske samfunnet. Vi deltar i flere spennende initiativer som benytter data på en smart måte for å øke livskvalitet og trivsel, deriblant gjennom personaliserte helsetjenester og sosial inkludering. Tieto skal fortsatt tilrettelegge for å skape nye datasentriske økosystemer, sier Kimmo Alkio, CEO i Tieto.

Sentralt i selskapets strategi for 2016 til 2020 er økt satsing på innovasjon og vekst. Tieto har ambisjoner om økte markedsandeler i Skandinavia, med fokus på Sverige og Norge. Ett av de prioriterte tjenesteområdene er bransjespesifikke programvareløsninger, som for eksempel case management solutions, med standardiserte dokument- og saksbehandlingsløsninger. Løsningen har opprinnelse fra norskbaserte Software Innovation (anskaffet av Tieto i 2015), og veksten har vært på ni prosent i første halvdel av 2017.  

– Vi er svært tilfreds med en vekst på 16 prosent i Norge. Vi har en rekke spennende initiativer på gang både i offentlig og privat sektor, særlig innenfor utviklingen av digitale innbyggertjenester. Vi opplever vekst og sunn utvikling på alle tjenesteområdene, og er godt posisjonert for å vokse videre, sier Christian Schøyen, Country Manager i Tieto Norge.

Tietos vekstområder og interne startups i digitale kundeopplevelser (Customer Experience Management), og IT-sikkerhet (Security Services) økte med 27 og 30 prosent på konsernnivå første halvdel av 2017.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christian Schøyen, Country Manager, Tieto Norway,
Tel +47 481 68 989, christian.schoyen@tieto.com

Knut Ekern, Head of Marketing and Communications,
Tel +47 93 00 26 00, knut.ekern@tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere www.tieto.com

Publiseringsdato: 
21 Juli 2017
Share