Tieto Oyj : Tieto skal utvikle programvare for miljøvernanalyser

TIETO CORPORATION RELEASE 7 May 2012 10.00 AM EET

De internasjonale olje- og gassoperatørene Statoil og Total har valgt Tieto for å utvikle en ny programvareløsning som vil simulere effektene av akutte oljeutslipp i havet. Løsningen vil bidra til en sikrere og mer pålitelig analyse av miljøkonsekvenser ved utslipp, og dermed øke kvaliteten på beredskapsarbeidet i forkant av operasjoner i sårbare strøk.

Tjenesten blir tilgjengeliggjort for alle selskaper og kan bli en viktig strategisk beredskapsressurs både i Norge og internasjonalt.

-Dette er en meget viktig kontrakt for Tieto. Vi er tungt etablert i olje- og gassektoren med våre produkter og tjenester og dette medfører en betraktelig økning av vår nåværende portefølje. Det økte fokuset på miljøvern innen olje- og gassektoren, delvis som følge av hendelsene i Mexicogulfen og den pågående saken om oljeboring i Nord-Norge, øker potensialet for at dette kan bli en av Tietos ledende tjenester innen olje og gass, sier administrerende direktør i Tieto Norway, Kolbjørn Haarr.

-Sammen med eksperter har Statoil og Total utviklet en ny metode for å vurdere konsekvensene av oljeutslipp. Ved å utvikle en global, web-basert metode for distribusjon og tilgang har Tieto ansvaret for å standardisere og tilgjengeliggjøre tjenesten for kunder ved hjelp av cloud-tjenester, kommenterer Dr. Mathijs G. D. Smit, Principal Researcher Environment and Climate i Statoil.

-Sammen med Tieto vil Statoil og Total bidra til utviklingen av et nytt softwareverktøy som gir risikoanalyser basert på anerkjente vitenskapelige metoder. Målet er å utvikle et brukervennlig produkt som er tilgjengelig og relevant for selskaper verden over. Dette vil sørge for at brukerne får et fleksibelt verktøy for å gjennomføre analyser, sier Laurence Pinturier, Environmental Research Project Coordinator i Total E&P Norge.  

Bedre oljevernberedskap

-Vi tror Statoil og Total valgte Tieto som leverandør på bakgrunn av vår teknologiske plattform, Sustainable Intelligence, erfaringer fra drift av kritiske løsninger for oljeindustrien, samt evnen til å kunne kommersialisere produktet. Produktet vil inneholde blant annet en kartløsning for visualisering og en kalkuleringsmodul for simuleringer av virkning på sårbare områder og arter, utdyper Haarr.

Foruten å utvikle programvaren, ønsker Tieto å kommersialisere tjenesten slik at også andre selskaper vil kunne dra nytte av utviklingen. På sikt vil derfor programvaren bli en viktig strategisk ressurs i oljevernberedskap både i Norge og internasjonalt.

Integrert del av Tietos Sustainability Intelligence Services

Programvaren blir en integrert del av Tietos Sustainability Intelligence Services (SIS) og leveres som en Cloud-tjeneste.

Sustainability Intelligence er en tjeneste for bærekraftig datahåndtering, der man tilbyr innlegging av data, visning, og generering av rapporter for brukere i samme grensesnitt. Plattformen er basert på State-of-the-art Microsoft Business Intelligence komponenter og benytter SharePoint 2010 og ArcGIS som grensesnitt.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kolbjørn Haarr, Country Manager, Tieto Norway, tel + 47 97 05 7834, kolbjorn.haarr(at)tieto.com

Dr. Mathijs G.D. Smit, Principal Researcher Environment & Climate TPD RD NDS Going North Statoil ASA, tel +47 9544 2951, masm(at)statoil.com

Grethe Kjeilen-Eilertsen, R&D Environmental technology TOTAL E&P NORGE AS Stavanger, Norway, tel + 47 9718 2808, grethe.kjeilen-eilertsen(at)ep.total.no

Trude Martinsen Brun, Markeds- og kommunikasjonssjef, Tieto Norway, (+47) 905 52 823, trude.brun(at)tieto.com  

TIETO CORPORATION

DISTRIBUTION
Principal media

Tieto er Nord-Europas ledende IT-tjenesteselskap, og vi leverer IT, FOU- og konsulenttjenester. Våre spesialiserte IT-løsninger og -tjenester skaper, sammen med en sterk teknologisk plattform av løsninger, konkurransefortrinn for våre lokale og globale kunder. Vi arbeider tett med våre kunder, forstår deres unike behov og er en viktig partner i deres endringsprosesser. Med omlag 18 000 fagfolk er vårt mål å bli en ledende tjenesteleverandør gjennom å levere den beste tjenesteopplevelsen med IT. www.tieto.no

Statoil er et internasjonalt energiselskap som opererer i 34 land. Med mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på den norske kontinentalsokkelen er selskapet dedikert til å møte verdens energi behov på en ansvarlig måte ved å bruke teknologi og innovative forretningsløsninger. Statoil har hovedkontor i Norge og har over 20 000 ansatte verden over. Selskapet er børsnotert på Oslo Børs og New York Stock Exchange.

Total opererer i mer enn 130 land verden over. Selskapet er aktiv innen all aspekter av petroleumsindustrien, inkludert både oppstrømsoperasjoner (olje og gassutvinning, utvikling og produksjon) og nedstrømsoperasjoner (raffinering, markedsføring og handel og shipping med råolje og petroleumprodukter).

Publiseringsdato: 
07 Mai 2012
Share