Selskapets samfunnsansvar

Målet vårt som selskap og samfunnsaktør, er å spille en aktiv rolle i samfunnet. Vi tror at IT kan være en sterk pådriver for bærekraftig utvikling, og strever mot å skape verdi for bedrifter, mennesker og samfunn gjennom nyskapende IT-tjenester og -løsninger.

cr_page_generic_image_resized.jpg

Våre verdier og etiske retningslinjer er basert på United Nations Global Compact-prinsippene for menneskerettigheter, arbeideres rettigheter, anti-korrupsjon og miljø (underskrevet årlig siden 2010), og vi handler også i samsvar med OECDS-retningslinjene for multinasjonale selskaper.

Våre langsiktige mål som selskap er å:

  • Minimere miljøpåvirkningen
  • Være en etisk foregangsfigur i det globale samfunnet 
  • Skape verdi for aksjonærene våre

Hvert år utformer vi en rapport som tar for seg selskapets ansvar og hvordan vi har prestert, i henhold til Global Reporting Initiative G4-retningslinjene for bærekraftig rapportering. For mer informasjon kan du ta en titt på sidene våre om bærekraft (på engelsk) eller les Annual Report 2016 (tilgjengelig som PDF, på engelsk).

Share