Tietos strategi for å akselerere innovasjon og vekst

Tieto ønsker å være kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse. Som Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester, vil selskapet ytterligere styrke innovasjon og vekst, både i Norden og internasjonalt. Investeringstakten skal økes, spesielt innen programvaresentrisk virksomhet, kombinert med at eksisterende lønnsomhetsmål og dagens sterke utbyttepolitikk holdes uendret.

Tieto forventer at informasjon vil være den største driveren for stadig økende samfunnsmessig og økonomisk vekst. Tieto søker en sentral rolle i denne utviklingen, og den nye strategien skal sikre at virksomheten er tilpasset for å gripe mulighetene som oppstår i et kontinuerlig mer datadrevet samfunn.
 New Strategy - watch video

Våre strategiske valg

Tjenester som øker kundeverdien
Bygge løsninger og kunnskaper som akselerer våre kunders resultater og fornyelse.

Nordisk lederskap og internasjonal ekspansjon
Akselerere vår sterke markedsposisjon i Norden ytterligere og gjøre bransjeløsninger mer utbredte internasjonalt.

Aktiv deltakelse i åpne økosystemer og felles innovasjon med partnere
Drive innovasjon sammen med kunder og partnere, delta i åpne talentnettverk og drive kontinuerlig kompetanseutvikling.

 strategy_NO

Tietos nye strategi bygger på et sterkt fundament av avansert teknologi, dyp sektorkompetanse, spesialiserte programvareløsninger, og nye måter å jobbe på for å fornye virksomheten og skape fremtidige innovasjoner.

Share

Kontakt

Knut Ekern
Head of Marketing and Communications, Norway
+4793002600
knut.ekern@tieto.com