Bedre tid til brukerne i Bodøs helse- og omsorgstjeneste

Nye digitale verktøy gir mer helse for hver krone i Bodø kommune. Verktøyene gjør arbeidsdagen enklere og reduserer kostnader for helse- og omsorgstjenesten.

Bodø kommune - Tieto eRomBodø har tatt i bruk digital journalføring i form av tjenestene mobil pleie i hjemmetjenesten, Lifecare Mobil Pleie, og elektronisk pasientrom på nettbrett, Lifecare eRom. Lifecare Mobil Pleie (LMP) har gitt bedre og mer effektive rutiner i hjemmetjenesten. Lifecare eRom har forbedret og effektivisert institusjonstjenesten. Bodø er første norske kommune som tar i bruk eRom på nettbrett. Tjenesten har gitt gode resultater og rulles nå ut i store deler av Bodøs helse- og omsorgstjeneste.

Utfordringen: Tungvint journalføring
De ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Bodø opplevde at planleggingen og journalføringen var tungvint og stjal dyrebar tid.  Det medførte mye administrasjon og mindre oppfølging av brukerne.

- Våre ansatte brukte unødvendig mye tid på planlegging av arbeidsdagen, mens de ønsket å bruke tid på brukerne. Dessuten var journalføringen gjennom dagen tungvint. Den hadde blitt en energi- og tidstyv. Vi ønsket å gjøre noe med problemet og finne løsninger som understøttet kommunenes digitale mål, sier Terje Jørgensen, Fagleder ForUT, IKT-kontoret i Bodø kommune.

Løsningen: Effektiv bruk av bærbare, digitale flater
Kartlegging og forbedring av eksisterende rutiner har vært avgjørende for suksessen med eRom og LMP i Bodø. Kommunen har som mål å identifisere forbedringsområder og utvikle bedre arbeidsmetoder for sine ansatte. Helsepersonellet gikk rett fra opplæring i de nye arbeidsmetodene til å ta dem i bruk. Nå ser Bodø kommune at den digitale helsesatsingen bærer økonomiske frukter.

- Vi opplever allerede store gevinster fra den digitale satsingen i form av spart tid, lavere kostnader grunnet mindre overtid/innleie og bedre kvalitet på pasientdataene. Vi har også redusert administrasjonstiden med ti prosent innen den mobile pleie- og omsorgstjenesten, og tiden tilgjengelig til brukerne har økt tilsvarende, sier Jørgensen.

- Tieto har lang erfaring med lignende problemstillinger fra Finland og Sverige, og kjente derfor raskt igjen frustrasjonen knyttet til tungvint rapportering. Mindre administrasjon og mer effektiv journalføring gir bedre tid til brukerne, og mer helse for hver krone, avslutter Håvard Resløkken, produktansvarlig for Velferd i Tieto

Tjenester som leveres: Journalføring som understøtter digitale mål
Tieto leverer digital journalføring i form av tjenestene LMP og eRom til Bodø kommune. Mobil pleie i hjemmetjenesten brukes i ca. 1 500 oppdrag hver dag. Kommunen peker på at Tietos løsninger er avgjørende for å nå digitale mål.

- Med syv ansatte i vårt IKT forvaltnings- og utviklingsteam for helse- og omsorgssektoren (ForUT) er vi helt avhengige av det gode samarbeidet med Tieto for å lykkes med den velferdsteknologiske utviklingen. Tietos løsninger understøtter våre digitale mål, sier Jørgensen.


Utfordring

 • Ineffektiv journalføring førte til frustrasjon blant de ansatte, overtidsarbeid og store kostnader
 • Tungvint administrativt arbeid resulterte i mindre tid til brukerne
 • Ønske om å understøtte kommunens digitale målsetting ved hjelp av digitale helseverktøy

Løsning

 • Kartlegge behov og eksisterende arbeidsprosesser
 • Endre arbeidsprosesser
 • Innføre mer effektiv planlegging og journalføring på bærbare enheter

Resultater

 • Bedre tid til brukerne – ansatte har i snitt en halvtime ekstra til pasientene hver dag
 • Mindre overtidsarbeid og innleie av dyre eksternressurser
 • Kvaliteten på pasientdata vesentlig forbedret
 • ehelsesystemer som understøtter kommunens digitale mål
 • Mer fornøyde ansatte og brukere

Bodø kommune

 • Bodø kommune logo eRomBodø kommune ligger i Nordland fylke
 • Antall innbyggere er 50 488
 • Antall årsverk i kommunen er totalt 3 219
 • Det er 424 årsverk i hjemmetjenesten, 253 årsverk i miljøtjenesten og 433 årsverk i institusjonsdriften i Bodø
 • Totalt er det ca. 750 helsearbeidere som foreløpig benytter LMP. eRom benyttes av ca. 400 helsearbeidere og skal rulles ut i hele institusjonsdriften og miljøtjenesten
 • Det er ca. 1800 mottakere av hjemmetjenester i kommunen. Det utføres ca. 1500 oppdrag pr dag i hjemmetjenesten
Share

Kontakt

Knut Roger Berntzen
Senior Analyst, Public, Healthcare & Welfare
+4791776456
Les mer om våre tjenester innen: