Fikser veiene med mobil løsning integrert i melkebilen

"Vi vil at trafikken skal flyte jevnt og trygt uansett vær, selv på mindre veier. Dette er avgjørende for å kunne hente melk, men det er også en fordel for de som bor i distriktene, skoler, postlevering og skogindustrien. Takket være sjåførene våre og den mobile løsningen som er utviklet for melkebiler, kan alle veiskader umiddelbart rapporteres til riktig vedkommende og repareres," sier Petteri Tahvanainen, utviklingsansvarlig hos den finske meieriprodusenten Valio.

Det finske vegvesenet (FTA), senter for økonomisk utvikling, transport og miljø (ELY), Valio og Tieto har sammen gjennomført et pilotprosjekt som bruker et informasjonssystem i melkebiler til å kontrollere veier. Siden melken må hentes på gårdene minst annenhver dag, har Valio nesten 100 melkebiler på veiene hver eneste dag. Hver av disse kjører 275 000 km i året.

maitotieto_nor_250x690.jpg

For å kunne hente melk hver eneste dag, uansett vær, må veiene være i god stand. Frostskader, hull, glatte strekninger, vann og trær i veien er alle hindringer som kan forsinke melkebilene. Derfor er det naturlig at sjåførene følger med på veien, vurderer behov for reparasjoner og rapporterer type problem og nøyaktige koordinater til de riktige instansene.

"I løpet av det første pilotprosjektet, som gikk over et par måneder, fikk vi inn 20 rapporter om veiforhold. Alle rapportene var nøyaktige og førte til utbedringer. Entreprenørene var veldig fornøyde med kvaliteten på rapportene. For eksempel kunne de fjerne vann som førte til oversvømmelse av en vei før situasjonen ble så alvorlig at det ville bli behov for større reparasjoner," forteller Otto Kärki, ekspert på vedlikehold og digitalisering hos FTA.

Melkebilenes mobile egenskaper er positive for alle
Valios melkebiler gikk over til den mobile tidsalderen i 2014 med KAMU, et system for innsamling av informasjon, som Tieto utviklet for melkebiler. Blant annet overvåker løsningen melkekvaliteten og sørger for at alle de involverte partene, fra melkebønder til de som kjører melkebilene og Valio får tilgang til den samme sanntidsinformasjonen gjennom hele prosessen. Men Valio fant ut at systemet kunne videreutvikles, og de kontaktet FTA.

Integrasjonen mellom melkebilene og FTAs systemer ble laget av Tieto. Med en brukervennlig og mobil løsning kan sjåførene konsentrere seg om arbeidet og enkelt rapportere observasjoner. I fremtiden vil utviklingen av sensorteknologi, analyser og automasjon gjøre hverdagen enda enklere for sjåførene og FTA.

"Pilotprosjektet er et meget godt eksempel på et fleksibelt samarbeid mellom private selskaper og ulike myndigheter i forbindelse med smart trafikk. Med vår ekspertise kan vi føre sammen trafikkaktører og utvikle et økosystem med intelligente tjenester for en rekke organer i samfunnet," sier Juha Levo, kundeansvarlig for trafikksektoren hos Tieto.

Kontinuerlige observasjoner skal dekke hele Finland
FTA bestemmer kvalitetskravene for vedlikehold av veier, og ELY-sentrene overvåker entreprenørene og gjennomfører tilfeldige kvalitetskontroller. Entreprenørene skal ha fullstendig oversikt over veiforholdene, men det er ikke alltid mulig i praksis. Ved hjelp av melkebiler, som alltid er på veien uansett, er målet å oppnå et nytt nivå av sanntids kvalitetovervåkning gjennom hele dagen slik at eventuelle problemer kan løses raskt.

"De som bruker mindre veier, har lenge vært misfornøyde med forholdene. Dette er et skritt i riktig retning, noe som har ført til økt positivitet. Det har vært veldig gledelig å se den genuine interessen og entusiasmen for utvikling hos alle de involverte partene," sier Kärki.

Det første pilotprosjektet, som ble gjennomført i Øst-Finland, var vellykket, og det andre pilotprosjektet er i gang. Det legges bilder til rapportene om veiforhold slik at FTAs veitrafikksenter kan prioritere oppgaver og varsle entreprenører om nødvendige tiltak.

"Når systemet har blitt utviklet godt nok slik at det kun er behov for mindre systemintegrasjoner, kan vi utforske mulighetene for å ekspandere systemet slik at det kan dekke hele landet," forteller Kärki.

Kunde
Det finske transportbyrået har ansvaret for de finske veiene, jernbanen og vannveier, samt for å utvikle trafikksystemet. ELY-sentrene (senter for økonomisk utvikling, transport og miljøet) har ansvaret for veivedlikehold og for å kjøpe vedlikeholdstjenester fra entreprenører. Valio er det største meieriet i Finland og transporterer mer enn 1,9 milliarder liter melk hvert år.

Utfordring
De finske veiene må være i god stand for at Valio skal kunne utføre sin daglige melketransport. FTA får skaderapporter for de større veiene, men ressursmangel gjør det til en utfordring å holde oversikt over de mindre veiene.

Løsning
Valios melkebilsjåfører registrerer veikvaliteten, vurderer reparasjonsbehov og rapporterer dem via informasjonssystemet KAMU, som er utviklet av Tieto.

Fordeler
Sanntidsovervåkning av veiforhold, vurderinger og rask problemløsing der det trengs. Mer fornøyde trafikanter på landsbygda. Profesjonelle sjåfører kan arbeide uforstyrret, slik at Valio får bedre drift. De kan også hjelpe FTA med å samle inn informasjon som trengs for å vedlikeholde veinettet.

 

Share

Kontakt

Jaakko Hartikainen
Head of Customer Experience Management
+358443500445
jaakko.hartikainen@tieto.com
Juha Levo
Customer Executive
juha.levo@tieto.com