Arendal kommune - Ny digital løsning sikrer riktig pleie til riktig pasient

Med nettbrett på hvert rom og en skreddersydd digital løsning har Arendal kommune løftet sykehjemmene. – De ansatte har ventet på en slik løsning og endelig fikk vi den.

Medarbeidere på sykehjem jobber hver dag for å gi alle pasienter den beste og riktige pleien. For å kunne gi det, må pleierne til en hver tid vite den unike informasjonen for hver pasient. Alt dette står i pasientjournalene, men disse kan kun leses på PC i egne rom, ikke mens de ansatte er med pasienten. Dette gjorde at et av de viktigste verktøyene var utilgjengelige for de ansatte. I stedet for å kunne lese pasientjournal og oppdatere tiltaksplanen underveis i arbeidet, ble dette ofte samlet opp på slutten av dagen.

Arendal kommune ønsket en moderne løsning som jobber med de ansatte for å gi hver enkelt pasient best mulig pleie. Det var behov for å gi de ansatte rask tilgang til pasientinformasjon og effektivisere dokumentasjonen i journalen.

bilde_arendal_1.jpg

Egne nettbrett og ny programvare spesielt tilpasset for behovene på sykehjem.
For å finne den optimale løsningen var det viktig å forstå arbeidsmåten på sykehjem. Pasientene har sine egne faste sengeposter, mens det er de ansatte som flytter på seg. Derfor valgte Tieto å lage en intuitiv programvare med et moderne og forenklet grensesnitt for nettbrett. Nettbrettene henger nå på Myratunet bo- og omsorgssenters korttidsavdeling og avdeling for Rehab i Arendal.

– De ansatte har tilgang til journalopplysningene og den detaljerte tiltaksplanen til enhver tid, raskt og enkelt. Dette er nyttig, siden tiltakene da blir utført mer nøyaktig. I tillegg får man observert pasienten potensielt mye bedre, siden man har denne oversikten med seg, sier Tore Sivertsen, Rådgiver IKT fagsystem og e-helse i Arendal kommune. Sivertsen forteller videre at Lifecare eRom har effektivisert journalføring. Dette frigjør mer verdifull tid til direkte pasientkontakt.

Hensikten med Lifecare eRom er en enhetlig dokumentasjon som følger pasienten, og den nye løsningen har flere fordeler som forenkler arbeidshverdagen på sykehjem. Medarbeiderne kan også lese forslag på hvordan prosedyrer bør gjennomføres. Det bidrar til at det blir lettere å få oversikt og planlegge dagen med pasientene

«Responsen har vært over all forventning. De ansatte har ventet på en slik løsning og endelig fikk vi den. Løsningen på nettbrett er så enkel at man lærer det i løpet av en kort time.»

Tore Sivertsen, Rådgiver IKT fagsystem og e-helse i Arendal kommune.
 

Godt forarbeid sikret knirkefri overgang.
Sammen med Tietos kundekontakt gjorde Arendal kommune en viktig jobb i forkant av implementeringen. Det var essensielt Lifecare eRom skulle fungere optimalt.

– Vi hadde flere samlinger og workshops med avdelingene før vi gikk i gang med innføringen. Vi var også tilstede de første dagene og observerte at alle ansatte fikk dette med seg og begynte å jobbe på den nye måten, forteller Sivertsen.

Lifecare eRom er en del av fornyingsløpet av pleie- og omsorgssystemet Gerica. Har man jobbet fokusert med tiltakene i Gerica, blir kvaliteten på Lifecare eRom bedre. Da har programvaren mer data å jobbe med og sykehjemmet får da benyttet seg av hele potensialet.

Share

Kontakt

Tom-Freddy Braathen
Senior Sales Representative, Welfare
+4745488525
Tom-Freddy.Braathen@tieto.com