Robotisert saksbehandling – tenk enkelt – spør innbyggeren!

schoolbus_caseno_1280x720.png

 

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 bevilges det mye penger til digitalisering av offentlige tjenester. Regjeringen legger opp til å styrke arbeidet med å forenkle offentlig sektor ved å digitalisere flere offentlige tjenester. Regjeringen foreslår å bevilge 588 millioner kroner til nye statlige IKT- og digitaliseringstiltak, og kommunesektoren får 100 millioner kroner til kommunale IKT-prosjekter. 

I Tieto er vi stolte av å bidra til digitaliseringen av offentlige tjenester, som kommer innbyggerne til gode. Og det er allerede mange gode eksempler på hvordan vi bidrar til å forenkle hverdagen for folk flest. 

Skoleskyss skaper like muligheter for alle

Kompliserte søknader om skoleskyss har blant annet ført til at flere fylkeskommuner har begynt å digtalisere søknadsprosessen.

Hva blir resultatene?

Resultatene av slike prosjekter blir en digitalisert søknadsprosess for innbyggerene. En helautomatisk søknads- og saksbehandlingsprosess som utføres uten at mennesker er inne i prosessen.

  • En av våre kunder har målt at svartiden nå er redusert fra over 2 ukers svartid ned til 2 minutter.

Hvorfor robotisere nå?

1. IT er klart

IT og forretning har nå tettere bånd en noensinne. For 10 år siden gikk alt for å holde IT og hardware i gang. Nå er dette utjevnet der man ser verdien av gode relasjoner mellom IT og økonomi.

2. Organisasjonene er klare

Organisasjoner automatiserer i gjennomsnitt  bare 20-40 % av dagens arbeidsflyt.  Dette gir et mulighetsrom for mange å oppnå mer effektiv prosessflyt og effektivitet, samtidig som man kan høste gevinster gjennom penger, kvalitet og drift.

3. Teknologien er her allerede

Robot mykvare eller tjenester er ofte referert til som “digital  FTE’s” eller “human proxies” siden de kan jobbe med eller sammen mot systemer og personer slik et menneske kan gjøre. Selskaper er allerede i gang med robotisering og automatisering som tilbyr potensielt mindre kostnader,  kvalitetssikring og mer fornøyde brukere.

I den digitale økonomien vil det både være mennesker og roboter!

Bli med på gratis frokostseminar 28. august for å lære mer om hvordan du kan komme i gang med digitalisering i din virksomhet!

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier. 

Share

Registrer deg her for å bli påminnet når et nytt blogginnlegg er publisert