Sogndal kommune – skjermer på hvert rom gir tryggere pasienter

Sogndal kommune ønsket seg en moderne, digital løsning for håndtering av pasientjournaler i kommunens helse- og omsorgstjenester. I samarbeid med Tieto har kommunen valgt pasientjournalsystemet Gerica Lifecare eRom. Resultatet er tryggere pasienter, bedre rutiner og fornøyde pårørende.

Sogndal kommune har dyktige fagarbeidere som leverer gode helsetjenester, men økte dokumentasjonskrav, behov for effektivisering og mer presis journalføring, skapte utfordringer. Derfor valgte Sogndal kommune

Tietos pasientjournalsystemet Gerica Lifecare eRom i kommunens helse- og omsorgstjenester.

Gerica Lifecare eRom medfører at pasientjournaler samles i en felles løsning, og skjermer på pasientens rom gir medarbeiderne mulighet til å loggføre og få oppdatert informasjon om pasienten på rommet.

– Med mer presis dokumentasjon og lett tilgang på oppdaterte tiltaksplaner får medarbeiderne mer tid til hver enkelt pasient, og informasjon om behandlingen er der pasient er, sier Vidar Leirdal, IKT-konsulent i Sogndal kommune.

Tryggere pasienter
I behandlingsforløp vil pasienter motta hjelp fra flere medarbeidere og ulike faggrupper, noe som skaper utfordringer med samarbeid og koordinering, dokumentasjon av tiltak og pårørendes rett til innsyn. Ved rotasjon av medarbeidere og mangelfull informasjonsflyt er det en risiko for feilbehandling eller at pasienten ikke får riktig hjelp til riktig tid.

– Vi erfarte at dokumentasjon av tilstanden til stabile pasienter lettere ble glemt av brukerne. Skjermene på hvert rom skjerper oss til å bli bedre på å oppdatere pasientenes tiltaksplaner, sier Leirdal.

Bedre rutiner
For kommunen har Tietos pasientjournalsystem gitt bedre dokumentasjon og bedre oppfølging av pasientene. Samarbeidet mellom faggrupper og overgang mellom vaktskifter er også blitt mer strømlinjeformet. Det gir bedre sikkerhet både for medarbeidere, pasienter og pårørende.

– Eliminasjon av feilkilder og oppdatert informasjon om tiltak gjør at faren for feilbehandling eller svikt minimeres, sier Tom-Freddy Braathen, kundeansvarlig for velferd i Tieto Norway.

Fornøyde pårørende
For pårørende er det betryggende å vite at den de er glad i får god behandling og blir tatt godt vare på. Tidligere kunne det være vanskeligere for pårørende å få innsyn i hvilke tiltak som ble gjort. Tietos løsning gir mulighet til å få mer oppdatert informasjon og større innsikt i behandlingsforløpet. Det gir mer fornøyde pårørende.

– Digitale pasientjournaler byr på større åpenhet overfor pårørende. De besøkende viser stor interesse for skjermene og blir imponert over standarden på kommunens tiltaksplan og kvalitetssikring av helsehjelpen, forteller Leirdal.

Helhetlig system, fullstendig implementering
Tieto etablerer pasientjournalsystemet i samarbeid med kommunen, og følger prosessen hele veien. Tietos teknikere setter opp og installerer server og programvare. Kommunens IT-avdeling får opplæring i systemets infrastruktur slik at kommunen selv kan håndtere videre utrullling eller oppdatering av systemet. Tieto sørger også for opplæring av ansatte og superbrukere.

Share

Kontakt

Tom-Freddy Braathen
Senior Sales Representative, Welfare
+4745488525
Tom-Freddy.Braathen@tieto.com