Storebrand – tett partnerskap gir effektive utviklingsprosesser og høy kvalitet

Tieto leverer Storebrands kjerneløsning for individuell pensjonssparing og administrasjon av tjenestepensjon. Sammen har Storebrand og Tieto utarbeidet metodikk og prosesser som har effektivisert utviklingsarbeidet og gir betydelig mer utvikling enn tidligere, basert på samme investeringer som før. Dette gir de ansatte mer tid til videreutvikling, verdiskapende oppgaver og bedre løsninger for kundene.

 

Sømløst samarbeid

Storebrand ønsket å effektivisere utviklingen av nye løsninger for raskt å tilpasse seg nye rammebetingelser. For å oppnå dette har Tieto og Storebrand benyttet agile prosesser og prioritert kontinuerlige prosessforbedringer. Denne metodikken, kombinert med Tietos automatiserte testrammeverk, har muliggjort hyppige leveranser som tilfredsstiller Storebrands høye krav til kvalitet. 

-  Vi har gradvis visket ut skillet mellom kunde og leverandør. Våre medarbeidere har sittet tett på hele veien og vært med på å utvikle gode prosesser og rutiner. Det har gjort at de føler eierskap til prosjektet og jobber effektivt sammen med Tieto. I dag føler vi oss som ett team som jobber mot de samme målene, sier Lars Gunnar Strømmen, prosjektleder i Storebrand

Kontinuerlig forbedring

- Kontinuerlig forbedring er nøkkelen til suksessen. Hver dag jobber vi for å effektivisere rutiner og prosesser og er gode på å evaluere oss selv underveis. Dessuten jobber vi tett på den delen av forretningen som skal ta i bruk produktene vi utvikler, sier Strømmen.

Han peker særlig på kuttene i testtid som en viktig del av den målbare suksessen.

- Over tid har vi nådd målet om å redusere antall interntimer brukt på testing. Testtiden på nye produkter er redusert med over 50 prosent. Det gjør at vi med de samme investeringene får betydelig mer utvikling enn tidligere og kan bruke tiden vår på verdiskapende aktivitet, sier Strømmen.

Gjennom automatiserte tester er det enkelt å teste et nytt produkt og eventuelle feil blir identifisert tidlig. Det gjør at Storebrand bruker mer tid på utvikling, og langt mindre ressurser på test og feilrapportering. Kostnadene knyttet til manuelle tester er også redusert med hele 60 prosent. 

Identifiserer gode løsninger tidlig 

Tieto sitter tett på prosessen og bistår Storebrand med å identifisere hvilke løsninger som fungerer og bør videreutvikles.

- Det føles som om vi har lykkes med å fjerne de tradisjonelle skilene mellom kunde og leverandør. Vi har fokusert på å gjøre hverandre gode, sette ambisiøse tidsplaner og levere på disse. Begge parter har vært åpne om eventuelle utfordringer underveis, noe som har bygget høy gjensidig tillit. I løpet av mine 30 år i bransjen har jeg aldri møtt en oppdragsgiver som er så åpen for forbedringer som Storebrand har vært, sier Stein Rasch, kundeansvarlig hos Tieto. 

Løsningen

Tieto leverer kjernesystemet som støtter alle Storebrands fonds-, pensjons- og spareprodukter. Når Storebrand utvikler nye løsninger er Tietos systemer inne med automatiserte tester som luker ut feil på et tidlig stadie. Målet er å sikre høyere kvalitet og lavere kostnader. Det har hjulpet Storebrand med å nå sine mål om å effektivisere testfasen og få mer tid til utvikling av gode løsninger for kundene. Testtiden for nye produkter er halvert og tid brukt på manuelle tester er redusert med 60 prosent. 

Share

Kontakt

Hugo Sundkjer
Head of ProFamily, Tieto
hugo.sundkjer@tieto.com