Gjør verden smartere med IBM-teknologi

IBM og Tieto tilbyr teknologi som preges av en sterk forståelse av kundenes behov. Kort sagt – vi gjør teknologi smartere.

Smart bruk av teknologi vil gi suksess

Tietos dype forståelse av kundenes ståsted er nøkkelen til å finne ut av hvordan man skal utnytte IBMs markedsledende teknologier. Omfanget av dette samarbeidet inkluderer en bred base av nyskapende horisontale tjenester og bransjeuavhengige løsninger bygget på den ypperste teknologien.

Vårt fokus på å tenke smartere hver dag resulterer ofte i innovasjon som gir optimale fordeler for våre kunder. Sammen tilbyr Tieto og IBM en rekke løsninger, og vi utvikler en felles måte å tilnærme oss kundene på i utvalgte markeder og løsningsområder. 

IBM og Tieto har lang historie sammen, både i Norden og globalt. I fellesskap benytter vi oss av hverandres ekspertise for å bygge et målbart, fremtidsrettet samarbeid.

Share

Kontakt

Janne Herkama
Partner manager
+358 40 5600964