Felles løsninger fra IBM og Tieto for ulike markedssegmenter

For ytterligere å fokusere på vår innovasjonsinnsats, er omfanget av samarbeidet vårt basert på felles løsninger for spesifikke markedssegmenter. For tiden gjelder dette i Norden og Russland.

Våre tilbud

TIETO COMPLIANCE CLOUD (TICC)

Tieto Compliance Cloud (TICC) er en bransjespesifikk cloudløsning med høy sikkerhet utviklet for finansnæringen. Tjenesten inkluderer verktøy og applikasjoner for å håndtere betalinger, transaksjoner og analyse av kundedataer som en betal-for-bruk-modell. Dette gir kundene en skalerbar og kostnadseffektiv ende-til-ende-løsning, kompatibel med finansbransjens regelverkskrav (PCI DSS).

TIETO AIX CAPACITY SERVICES

Tilpasser IBM Power-teknologi for å gi mer gunstige TCO-muligheter til din bedrift. AIX CS er basert på IBM-virtualisert Power-teknologi, som danner kjernen i den skalerbare og pålitelige tjenesteleveringsplattformen.

TIETO CASE MANAGEMENT

Hjelper deg med å redusere utviklingskostnader og tid til marked ved å akselerere distribusjonen av forretningsspesifikke saksbehandlingsløsninger. Tieto Case Management er basert på IBM Filenet Technology.

ENTRA CARD

Administrasjonssystem for kredittkort. En generisk backoffice kortløsning for utstedelse, anskaffelse, avregning og oppgjør. Mer enn 30 referanser over hele verden. Visa, MasterCard og American Express-kompatibilitet.

TIETO BUSINESS PROCESS PERFORMANCE SERVICE

Gir deg oversikt som gir deg mulgiheten til å prosessere bedriftens resultater. Innen få uker er du i stand til å visualisere prosessen og tydelig vise hvor forbedringspunktene ligger. For eksempel, om kundefaktureringen er forsinket uten grunn, vil Tietos eksperter foreslå umiddelbare forbedringstiltak basert på et omfattende referansebibliotek og erfaring med prosessytelse. Kontinuerlig Process Performance Service kobler selskapets strategiske mål med KPI-er i den daglige driften.

TIETO ITAP CLOUD SOLUTION

Hjelper kundene med å øke sin fleksibilitet for å takle varierende kapasitetskrav, mens det samtidig reduserer kostnader og totale eierkostnader (TCO). iTAP gjør kundene i stand til å fokusere på programvare, ikke plattform. iTAP er bygget på POWER-teknologi og utviklet for kunder som kjører IBM som plattform.

Share

Kontakt

Janne Herkama
Partner manager
+358 40 5600964
janne.herkama@tieto.com