Microsoft-tjenester og -løsninger

Sammen med Microsoft kan vi tilby ledende løsninger for både spesifikke bransjer og for samarbeid innenfor og på tvers av bransjer.

Bevist leveringsdyktighet – globale leveringssentre

Vi kombinerer lokal tilstedeværelse og kompetanse med bransjekunnskap. Våre globake leveringssentre fungerer som fremragende sentre for våre kunder, uavhengig land, og balanserer høy kvalitet med lavere kostnader.

Våre bransjespesifikke tilbud: 

  • Finans: Front office-innovasjon og en pålitelig, modulær og fleksibel løsningsportefølje spesielt utviklet for dagens forretningsbehov i kapitalmarkedene
  • Skog: Emballasje og konvertering av ERP basert på Dynamics AX
  • Produksjon: ERP-løsninger basert på Dynamics AX
  • Helse og velferd: Omfattende løsningsportefølje

Våre bransjeuavhengige tilbud:

  • Future Office-løsninger produktivitet blant medarbeidere som behandler informasjon
  • Samordnet kommunikasjon og samarbeid for økt organisatorisk effektivitet
  • Mobilitetsløsninger for virksomheter
  • Digitale kundeløsninger for bedre opplevelse av kundeservice
  • Business intelligence og CRM-løsninger
  • Rådgivning og levering av Private Cloud-løsninger for produktivitet i virksomheter
Share