IT- og forretningstransformasjon

I mange virksomheter er det en utfordring for IT-avdelingen å utvikle innovative IT-løsninger, samtidig som avdelingen skal ta hensyn til selskapets komplekse IT-tradisjoner. Ved å klargjøre og fremtidssikre IT-miljøet i din bedrift, vil du kunne akselerere verdirealiseringen.

 

Mer verdi for mindre, stordriftsfordeler, globalisering og forstyrrende teknologier. Verden endrer seg raskt, og det samme gjelder måten vi jobber med IT på i vår hverdag. Dagens teknologi fungerer som en døråpner, og er en drivkraft bak virksomhetstransformasjon.

Big data, nettskyløsninger og mobilitet redefinerer konkurransebildet, skaper nye forretningsmodeller, verdikjeder og revolusjonerer måten vi engasjerer oss på sammen med både kunder og partnere.

Vi hjelper deg med å transformere din virksomhet. Vi frigjør kapital ved å kutte kostnadene ved operasjonell IT-drift. Vi endrer din virksomhets IT-landskap og gjør den fremtidssikret. Som din partner transformerer vi mennesker, prosess og teknologi for å skape varige verdier i din bedrift. 

Share

Kontakt

Tore Wettre Andreassen
Director, Technology Services & Modernization, Norway
+4799093434
tore.wettreandreassen@tieto.com