Dynamics AX og CRM

Tieto Productivity Cloud Dynamics AX (PaaS) er et Microsoft ERP-system (Enterprise Resource Planning) og kommer som standardservice fra Tietos private nettsky. Tjenestekomponenten kan skaleres for ønsket ytelse, tilgjengelighet, datasuverenitet og med valgfrie tjenester. Alle inkluderte produkter er lokale serverversjoner av den relaterte programvaren, og kan tilpasses. En privat nettsky tilbyr gode muligheter for integrasjon av ERP-systemer til sikkerhetskopierte forretningssystemer, da ERP-miljøet er koblet til ditt private nettverk.

Tieto Dynamics CRM (PaaS) er et Microsoft CRM-system (Customer Relationship Management) levert som standardtjeneste fra Tietos private nettsky. Alle nødvendige komponenter for Dynamics CRM-plattformen er inkludert i tjenesten. Vi gir deg sikker tilgang fra private nettverk og internett. Vår private nettsky tilbyr gode muligheter for integrasjon av CRM-systemer til sikkerhetskopierte forretningssystemer.

 
Share

Kontakt

Terje Kjernsmoen
Senior Sales Manager
+4740873087