Oracle Tieto Dynamic Landscape for databaser

Pålitelige, skalerbare og mer kostnadseffektive databaser er helt avgjørende for dagens virksomheter. Mengden av viktige forretningsdata vokser kontinuerlig, og for å kunne analysere alle dataene og høste forretningsgoder, må du tenkte nytt.

Så langt har organisasjoner vært tvunget til å investere mye i databaseløsningene for å dra nytte av alle dataene i sanntid, et sentralt krav for forretninger som alltid må være “på”. Store investeringer i maskinvare, høye lisensavgifter, langsom klargjøring og rigid skalerbarhet er åpenbare utfordringer. Det er svært kostbart å drifte interne databaser i stor skala, samtidig som de er svært sammensatte.

Tieto Dynamic Landscape for databaser er en skalerbar privat sky for de viktige forretningsdataene dine, bygget på optimalisert Oracle-teknologi. Tjenesten leveres fra Tietos datasentre i de nordiske landene og gir umiddelbar skalerbarhet som passer din bedrifts behov.

Bransjen i høysetet – lisenser som en tjeneste

Lisensforvaltning og -kostnader er viktige problemstillinger for dem som er ansvarlige for å vedlikeholde databasene. Med Tieto Dynamic Landscape trenger du aldri å bekymre deg om lisenser. Du kan bruke lisensene som en tjenestepakke fra Tieto, bruke egne lisenser, eller blande de to alternativene avhengig av de nåværende avtalene.

Dette reduserer utgiftene på lisenser med opptil 50 %.

Unike fordeler for din bedrift

Tieto Dynamic Landscape er unik i det nordiske markedet og er den eneste private skyløsningen som bruker Oracle-utviklede systemer som tilbys fra nordiske datasentre. Løsningen er utformet i samarbeid med Oracle, og er den eneste nettskyløsningen fra Oracle der du kan få styringslisens for hele plattformen fra leverandøren. Dette gjør at du kan bygge en sentralisert og konsolidert styringsplattform som reduserer leveranseskostnader, forsterker standardisering, øker automatisering og forbedrer tjenestekvaliteten.

Fordi Tieto Dynamic Landscape er en skybasert løsning, får du god tilgjengelighet til moderate kostnader, skalerbarhet som tilpasser seg endringer i løpet av timer, raskere gjenopprettingstider samt det siste innen sikkerhetsmuligheter, alt tilpasset og utviklet for nettskyen. Kontrakten inkluderer automatisk kvalitetssikring om at databasen alltid driftes på de nyeste teknologiene.

Lisensoptimalisering, lagringskapasitetskrav redusert med 30 %, sikkerhetsoppdatering inkludert i kontrakten, høyt automatiseringsnivå, ulike servicenivåvalg og betal-for-det-du-bruker-modell som gjør at du kan bytte fra CAPEX til OPEX, fører til at du produserer 50 % mindre TCO for databasen.

Hvis du er interessert i å flytte Oracle-databasene til skyen og halvere kostnadene, kan du lese mer om Tieto Dynamic Landscape og ta kontakt med oss.

 
Share

Kontakt

Tore Wettre Andreassen
Director, Technology Services & Modernization, Norway
+4799093434
tore.wettreandreassen@tieto.com