Third Platform PaaS

Tietos Third Platform PaaS er bygget på mobilitet, analyse og nettsky. Et integrasjonslag muliggjør informasjonsutveksling og muligheten for at virksomheter kan samarbeide i samme økosystem og sammen skape verdier. Slike samarbeid i økosystem skapes ved å bruke API-tjenester gjennom en informasjonsutveksling.

Tieto Integration PaaS tilbyr en plattform som gir rask integrering av virksomhetstjenester. Løsningen er laget for å oppfylle behovet for vanlige funksjonaliteter for ulike integrasjonskrav inkludert applikasjonsintegrering, API-administrasjon og skyintegrasjon. Tieto Integration PaaS tilbyr alt fra infrastruktur til kontinuerlige tjenester for integrering, som en privat skyløsning fra Tietos nordiske datasentre. Tieto Integration PaaS reduserer tid til marked for nye forretningstjenester som driftes av systemintegrasjoner.

Tieto Big Data PaaS er sentral når det gjelder å utnytte verdien i nye dataeiendeler. Det skiftende regelverket rundt datavern og personvern gjør det nødvendig å se nærmere på dataplassering ved implementering av løsninger som er avhengige av personlige data.

Tieto Big Data-plattformen har maskinteknikk som lærer i sanntid og som kan skape tilpasningsdyktige tjenester ved å bruke avanserte metoder for statistikk og kalkulasjon. Din bedrift kan dra nytte av en rekke algoritmer for maskinlæring og dyptgående læring som kan tilføre verdiskapende tjenester og ny kunnskap i organisasjonen. Begge er nødvendige for å mestre den digitale oppdelingen.

Med økende digitalisering av forretningssprosesser og nye datakilder fra sosiale medier, sensorer og e-handel, har organisasjonene tatt innover seg at store data (Big Data) er en ny mulighet som endrer forretningsinformasjon til en langsiktig prosess. Samtidig er store data også en utfordring, på grunn av kompleksiteten, den nødvendige nisjekompetansen og investeringer i ny infrastruktur. Ved å bruke en leveringsmodell via nettskyen i en Big Data-plattform, kan organisasjoner “vokse seg store” uten at det går utover datasikkerhet, beregningsbehov eller forutsigbare kostnader.

Tieto Java PaaS sørger for mellomvaren (både åpne og proprietære alternativ) for å skape hurtigvalg for løsninger til den tredje plattformen og støtte vanlige bedriftsapplikasjoner. Java fortsetter å være den foretrukne plattformen for de fleste bedriftsapplikasjonene. Java er også en basis for verdiskapningstjenester som forretningsprosesser (Business Process Management) og ERP (Enterprise Resource Planning). Det støtter hele livssyklusen til applikasjonsutviklingen, inkludert implementering og gjennomføring.

Tieto Productivity Cloud BizTalk PaaS forener EAI-integrering og B2B-integrering, og tar tak i integreringsutfordringer fra bedrifter til internett. Den tilbyr en standard gateway for sending og mottak av dokumenter fra hele internett, og har en rekke tjenester som sørger for dataintegritet, levering, sikkerhet og kundestøtte for rammeverket BizTalk og andre sentrale dokumentformat. Den standardiserte og automatiserte plattformtjenesten leveres fra privat sky og inneholder nødvendige tjenestekomponenter for å drifte BizTalk.

 
Share

Kontakt

Tore Wettre Andreassen
Director, Technology Services & Modernization, Norway
+4799093434
tore.wettreandreassen@tieto.com