Tieto Enterprise Cloud Orchestrator

Digitaliser din virksomhet ved å industrialisere bedriftens IT-miljø.

Tieto Enterprise Cloud Orchestrator (TECO) transformerer din bedrifts utvikling, drift og vedlikehold av IT-applikasjoner. Ved å industrialisere IT-miljøet ved hjelp av TECO vil du kunne innovere raskere, ta i bruk nye tjenester til en lavere kostnad og optimalisere hele din bedrifts potensiale. 

Digital virksomhet

I dag er alle virksomheter digitale og er nødt til å innovere raskere, med færre ressurser og mindre fleksibilitet. Dette resulterer i mange nye utfordringer.

De fleste bedrifter sitter i dag med en IT-strategi som må revideres da den ikke lenger er tilpasset dagens raske endringer. Applikasjonsutviklingsprosessen må tilrettelegges for å kunne konkurrere i dagens marked. 

Vi har løsningen din bedrift trenger

Tieto Enterprise Cloud Orchestrator tilbyr en løsning på utfordringene alle virksomheter vil møte når de skal digitalisere sin bedrift. 

Tieto Enterprise Cloud Orchestrator er en tjeneste for:

  • Ende-til-ende applikasjonsforvaltning
  • Automatisert utrulling av infrastruktur og plattform

Tietos løsning fører IT og kjernevirksomheten nærmere hverandre og tilrettelegger for din bedrifts potensial til raskere innovering av digitale tjenester.

Ekspander samtidig som du reduserer kostnader

Tieto Enterprise Cloud Orchestrator hjelper din virksomhet med:

1. Vekst

Din virksomhet vil kunne ekspandere ved å ta i bruk nye tjenester raskere

2. Digitalisering

Applikasjonsutviklingsprosessen digitaliseres ved industrialisering av bedriftens IT-miljø

3. Optimalisering

TECO optimaliserer din virksomhets resultater

Basert på våre kundeopplevelser åpner Tieto Enterprise Cloud Orchestrator muligheten opp for at virksomheter kan øke sine resultater med inntil 20 prosent, effektivisere prosesser med inntil 40 prosent, samtidig som bedriftens resultater knyttet til IT-miljøet kan forbedres med 40 prosent.

Les mer om Tieto Enterprise Cloud Orchestrator på tieto.com

Share