Analyseverktøy

Vi tilbyr analyseverktøy som staker ut en ny kurs for Business Intelligence.

Fokus på å automatisere avgjørelser, som påvirker enkeltkunder og -transaksjoner, baner veien til suksess ved å omforme analysert kunnskap til meningsfulle forretningstiltak, som hjelper deg til å vinne, betjene og beholde kunder.

Det å drive digitale forretninger basert på tradisjonelle Business Intelligence-systemer med en tilfeldig tilnærming til tingenes tilstand, er ikke lenger nok. Med dagens tempo og raske endringer i kundenes preferanser, er konkurransen kun et klikk unna. Bedriftene må forberede seg på å automatisere beslutningsprosessen.

Gjør informasjonen du besitter en verdifull ressurs

Din suksess er vår nøkkelindikator for yteevnen. Vi hjelper deg med å oppnå reell forretningsverdi ved å transformere informasjonen til en verdifull ressurs. Dette oppnår du når analyseverktøy brukes på dataene, slik at ny kunnskap kan skapes.

Cloud Analytics

Cloud Analytics er kommet for å bli. Tett samarbeid med våre partnere Birst og Microsoft gir deg de beste mulighetene til å ta steget ut i skyen sammen med oss. Cloud Analytics gir ordene smidighet og pålitelighet en ny mening. Du kan utforske din egen kunnskap i løpet av et par uker, og iverksette tiltak.

Slik gjør vi det

Innovasjon skaper reelle forretningsresultater. Tietos kompetansesentre investerer i utviklingen av innovativ teknologi og kompetanse, i tett samarbeid med kunder og alliansepartnere.

Vi har mer enn 400 ansatte Business Intelligence-spesialister i seks land. Spesialistene har gjennomført over 300 prosjekter, og er et konkret bevis på kvaliteten i det arbeidet vi utfører. Vår viktigste prioritet er å gi kostnadseffektive og brukervennlige tjenester og løsninger av høy standard. Dette gjør vi med en global leveringsmodell, som kombinerer sterk bransjekunnskap med spesialistekspertise både hos kunde, nasjonalt og internasjonalt.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Share