Styring av virksomhetsinnhold (ECM)

Tjenester for styring av virksomhetsinnhold gjør at du kan organisere, lagre, finne og bruke virksomhetens informasjonsverdier på en enklere måte enn tidligere.

I stedet for å kjøre adskilte systemer for styring av innhold som dokumenter, lydfiler, videoer, nettsider og journaler, kan du nå administrere alle disse med ECM (Enterprise Content Management). Løsningen kommer med et sett innholds- og forretningstjenester som kan brukes på tvers av alle innholdstyper og integreres i forretningsapplikasjoner.

Dette kan du forvente av ECM

Effektiv styring av virksomhetsinnhold hjelper deg å ta fatt i følgende behov:

Finne det du trenger raskt

Oppbevare relevant, oppdatert innhold lett tilgjengelig

Håndtere det du allerede har

Ta godt vare på verdifullt innhold ved å benytte avanserte funksjoner i ECM-løsningene, som livssyklusinnhold og versjonsstyring, personlig tilpasning, revisjons- og sikkerhetskontroll, transformasjons- og oppbevaringstjenester.

Bruke alt du kan på nytt

Det er mye tryggere å lagre verdifull informasjon i en ECM-database enn på lokale harddisker, i e-postmapper eller i delte teambaser. Med ECM kan du bruke organisasjonens kunnskapsbaser på nytt, og gjennom dette effektivisere deg og dine kollegaer.

Behold det du må

Lover og forskrifter krever at spesialinformasjon lagres i en viss periode til det kan – eller må – avhendes.

Kvitt deg med det du kan

Med stadig mer informasjon, er en av hovedoppgavene til ECM arkivering og muligheten til å kvitte seg med unyttig informasjon som bare vil senke farten, sperre systemer og sløse med kapasitet og penger.

Tieto som din partner

Det totale tilbudet av ECM-løsninger og -tjenester du kan velge fra:

  • Rådgivning for å hjelpe kunder med å definere ECM-strategi eller bygge opp en case
  • Levering og distribusjon av løsninger enten det dreier seg om dokument- og saksbehandling, en god webopplevelse, arkivering eller søkefunksjoner
  • Applikasjonsforvaltningstjenester som fjerner byrden av administrasjon, vedlikehold og utvikling av eksisterende ECM-applikasjoner
  • Brukerstøttetjenester for produkter og plattformer fra verdenskjente teknologier som EMC Documentum og IBM Filenet
  • ​ECM som en tjeneste når du ønsker en ferdig levert løsning uten etableringskostnader og med forutsigbare løpende kostnader

 

Share