PPS - Praktisk ProsjektStyring

Visste du at 2 000 personer gjennomfører forskjellige typer PPS-kurs i Norden hvert år? Og at over 115 private og offentlige virksomheter bruker PPS daglig?

PPS gir komplett støtte til prosjektarbeidet. Modellen fungerer for både små og store prosjekter og inneholder utfyllende beskrivelser for prosjekter, programmer og porteføljer.

Praktisk ProsjektStyring PPS Tieto

Tieto utvikler langsiktige og praktiske løsninger med prosjektvirksomhetens fremtidige behov som utgangspunkt. Sammen med våre kunder tar vi for oss utfordringer i dagens situasjon og definerer et fremtidig mål. Mange av våre kunder opplever å få reduserte kostnader fordi de har fått et bedre utgangspunkt for å prioritering av prosjekter.

PPS er i dag en av de mest brukte prosjektmodellene i Skandinavia. 

Les mer om Praktisk ProsjektStyring.

Dele: