Infrastrukturtjenester – håndtering av nettskyen og eldre systemer

I dagens virksomhetslandskap endres utfordringene innen IT fra å håndtere eksisterende systemer til å måtte støtte hurtige utviklingssykluser. Kompleks og lite fleksibel infrastruktur – som i mange eldre systemer – gjør det vanskelig å gi støtte for et stadig økende datavolum og endringer i regelverk. Det er nødvendig å investere i oppbygging av kapasitet for å håndtere topper. Store investeringer på kapasitet som ikke brukes mesteparten av tiden er derimot ikke økonomisk fornuftig.

tieto-ms-infrastructure_services_548.jpg
En hybridmodell som består av en privat og offentlig sky som integrerer organisasjonens eldre systemer fører til en komplett, optimalisert og modernisert produktivitet. Driftstjenester leveres med fokus på høy sikkerhet fra nordiske datasentre sørger for driften av hybridmodellen, samtidig som kostnadene dine går fra rigide Capex til fleksible Opex (hvor du kun betaler for det du bruker) for bedre kostnad/utbytte-ratio.

Løsningen Tieto Hybrid Cloud baseres på den mest optimale kombinasjonen av offentlig og privat skytjeneste for å ivareta nåværende og fremtidige virksomhetskrav. Vi optimaliserer løsningen fra både et teknisk og et virksomhetsmessig perspektiv. Dette medfører et tjenestesjikt fra enkeltstående tjenester til offentlige skybaserte kapasitetsplattformer (Microsoft Azure, Amazon Web Services), den nåværende private skyplattformen og tradisjonelle servere på alle kontor uansett beliggenhet. Managed Services fra Tieto bidrar med en standard tjenestepakke som håndterer alle arbeidsoppgaver, enten det er i skyen, på kontoret eller i eldre systemer i datasentre.

Tjenesteportefølje

Skytjenester for infrastruktur

•    Privat sky: Tieto Cloud Server, Tieto Productivity Cloud
•    Offentlig sky: Azure
•    Bransjespesifikk nettsky
•    Drift av infrastruktur

Infrastrukturhåndtering

Tradisjonelle infrastrukturtjenester

•    Virtuelle servere, fysiske servere, lagring
•    Stormaskinservice

Tietos datasentre

Grunnlaget for infrastrukturtjenestene – både de tradisjonelle og skybaserte – er de sikre, moderne og miljøvennlige datasentrene i Norge, Finland og Sverige.

Våre datasentre sørger for nødvendige infrastrukturplattformer som tar seg av de høye kravene for offentlig og privat sektor, samt behovene for tradisjonell og skybasert kapasitet. Løsninger med god tilgang på opptil 99,99 % distribueres vanligvis til to eller tre av Tietos datasentre.

I tillegg tilbyr vi infrastrukturtjenester fra datasentrene i Nord-Amerika (USA), Asia (Singapore) og Russland (Moskva) til kunder som jobber på et internasjonalt nivå. Til internasjonale anlegg, som har krav om tilgjengelig kapasitet over hele verden, tilbyr vi lokale løsninger. Her kan vi betjene kundenes behov med å starte ved de minste kontorene og gå videre til de største, bedrifts- og virksomhetskritiske lokasjonene der brudd i IT-systemene ikke er tålererbart. I mange bransjer gir disse systemene grunnlaget for de bransjespesifikke SaaS-løsningene.

Tietos datasentre har strenge sikkerhetskrav og følger myndighetenes retningslinjer for sikkerhet, og sikkerhetssertifikater som PCI-DSS for finansbransjen. De har også ISO-sertifiseringene ISO 14001, ISO 27001 og ISAE 3402.

Share